söndag28 maj

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Roactemra var bättre än Humira

Publicerad: 12 april 2013, 11:30

I den första stora randomiserade studien mellan två godkända biologiska läkemedel gav interleukin 6-antagonisten tocilizumab bättre lindring än TNF-hämmaren adalimumab hos patienter med ledgångsreumatism.

Ämnen i artikeln:

Läkemedel

Carl-Magnus Hake

carl-magnus.hake@dagensmedicin.se


Uppdaterad version publicerad den 15 april 2013, kl 9.00.

Resultaten, som publiceras i tidskriften Lancet, gäller dock bara de patienter – cirka var tredje – som inte tål standardläkemedlet metotrexat och som därmed fick något av de biologiska läkemedlen som monoterapi.

Totalt ingick 326 patienter som lottades till någon av de två behandlingarna i ett dubbelblint manér. Deltagarna hade nyligen insjuknat i reumatoid artrit, eller ledgångsreumatism, och hade inte tidigare prövat några biologiska läkemedel mot sjukdomen.

Efter 24 veckor hade patienterna som fått tocilizumab (Roactemra) alltså förbättrats i större utsträckning jämfört med patienterna som fått adalimumab (Humira). Skillnaden mellan grupperna var i snitt 1,5 poäng enligt symtomskalan Das28, vilket forskarna betecknar som kliniskt betydelsefullt.

Bland patienterna som fick tocilizumab drabbades 12 procent av någon typ av allvarlig händelse med möjlig koppling till behandlingen, så kallad adverse event. Motsvarande siffra var 10 procent bland dem som fick adalimumab.

Det är oklart om resultaten går att generalisera till patienter med lägre sjukdomsaktivitet, skriver forskarna.

Vilken behandling som passar den enskilda patienten är dock en indiviuell fråga, där den observerade effektskillnaden i studien bara är en faktor. Det påpekar Ronald van Vollenhoven, professor och överläkare vid Karolinska universitetssjukhuset i Solna, som är en av forskarna bakom studien.

– I det här fallet finns andra fördelar med Humira, som att det administreras subkutant och därmed kan tas i hemmet. Roactemra ges som infusion på sjukhus och kräver i högre grad monitorering med hjälp av blodprov. Roactemra har också vissa biverkningsrisker som inte Humira har. Allt som allt tycker jag det väger ganska jämnt mellan läkemedlen, säger han.

Studien är finansierad av läkemedelsföretaget Roche som marknadsför Roactemra.

Läs abstract till studien:

Cem Gabay med flera. Tocilizumab monotherapy versus adalimumab monotherapy for treatment of rheumatoid arthritis (ADACTA): a randomised, double-blind, controlled phase 4 trial. Lancet, publicerad online den 18 mars 2013. DOI: 10.1016/S0140-6736(13)60250-0

Relaterat material

Halva dosen av TNF-hämmare fungerade bra

Reumatismmedel sätts ut i ny studie

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev