Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Rökning försämrar livskvalitet hos cancerpatienter

Publicerad: 2 november 2005, 13:50

ECCO 2005. Cancersjuka rökare har lägre livskvalitet än andra cancerpatienter, enligt en dansk studie som presenteras på den europeiska cancerkonferensen ECCO i Paris.


Trots att rökning är en riskfaktor för cancer, och trots att rökningen försämrar resultaten av strålterapi är det inte alla rökare som slutar när de får en cancerdiagnos. En förklaring är att de anser att rökningen ökar deras välbefinnande.

En grupp forskare som är knutna till universitetssjukhuset i Århus undersökte 114 cancerpatienter. De hade alla huvud-halscancer, en cancerform där rökning är en viktig riskfaktor. Knappt hälften av patienterna var rökare.

Patienternas sjuklighet och livskvalitet utvärderades med olika skalor. Oberoende av var tumören satt och i vilket stadium cancern var, hade rökarna lägre poäng beträffande funktion och högre poäng när det gällde de allra flesta symtom.

Skillnaderna mellan rökare och ickerökare var signifikanta i utvärderingarna med två olika livskvalitetsskalor. Rökarna drabbades hårdare avseende fysisk och kognitiv funktion, illamående, trötthet, magproblem och ekonomiska svårheter. Även problem som är specifika för huvudhalscancer, som smärta i huvud och hals, sväljsvårigheter, muntorrhet med mera, var mer uttalade hos rökarna.

De som fortsatte att röka under tiden de fick behandling hade mer symtom än dem som hade slutat att röka. De tidigare rökarna hade fler symtom än patienter som aldrig hade rökt.

Forskarnas slutsats är att studien ger belägg för att rökare som får huvud-halscancer ska rådas att sluta röka.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev