Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Så blir följderna av de nya rehabiliteringsreglerna

Publicerad: 7 oktober 2009, 08:23

Så blir följderna av de nya rehabiliteringsreglerna

SEMINARIUM Färre sjukskrivna och fler i arbete har varit målet för regeringen som sjösatt en lång rad förändringar de senaste åren. Konsekvenserna av de nya reglerna är ämnet för Dagens Medicins seminarium om sjukskrivning och rehabilitering den 3 november, där bland andra Jan Larsson, projektledare på Socialstyrelsen, ska tala.


Läkare måste känna en större tilltro till att rehabiliteringen verkligen fungerar. Då kommer det också att bli lättare för dem att använda sig av de nya riktlinjerna för hur länge patienter ska sjukskrivas.

Det anser Jan Larsson, projektledare för sjukskrivningsriktlinjer på Socialstyrelsen och regeringens ansvarige för uppföljning av rehabiliterings­garantin.

På Dagens Medicins seminarium Nya spelregler för sjukskrivning och rehabilitering som äger rum den 3 november kommer han att tala om hur de försäkringsmedicinska beslutsstöden och rehabiliterings­garantin kan samverka.

– Om landstingen blir bättre på att tillhandahålla bra rehabilitering blir beslutsstöden mer adekvata för läkarna att använda, säger han.

En stor poäng med både rehabiliteringsgarantin och beslutsstöden, anser Jan Larsson, är att de ökar möjligheten att diskutera möjlig­heten för rehabilitering av patienter som inte är sjukskrivna - och därför kanske inte heller behöver bli det.

Andra talare på Dagens Medicins heldagsseminarium är Bettina ­Kashefi (m), statssekreterare på social­departementet, som berättar om regeringens planer för att få ny fart på aktörerna när det gäller sjukskrivning - läkare, arbetsgivare, landstingen och Försäkringskassan

Under rubriken Vad gör vi för alla pengarna? ska Marianne Granath, sektionschef för hälsa och jämställdhet vid Sveriges Kommuner och Landsting, berätta om vilket ansvar landstingen har för rehabiliteringsgarantin. Cecilia Udin, nationell försäkringssamordnare på Försäkringskassan, talar om hur enskilda individer kommer i kläm i övergången mellan det gamla och nya systemet.

Företagshälsovårdens utvidgade uppdrag är ämnet när Lars Hjalmar­son, vd för Föreningen svensk företagshälsovård, talar.

En väsentlig fråga när riktlinjer och beslutsstöd för sjukskrivningar slås fast är vilken roll läkaren får i systemet. Det är ämnet för en debatt under seminariet där deltagarna är Eva Nilsson Bågenholm, ordförande i Läkarförbundet, Johnny Johansson, företagsläkare vid Stora Enso, Björn Olsson, allmänläkare och verksamhetschef på Örnäsets vårdcentral i Luleå, och Jan Larsson, Social­styrelsen. Dagens Medicins chefredaktör Mikael Nestius agerar moderator.

Relaterat material

Seminarium: Nya spelregler för sjukskrivning och rehabilitering

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev