Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Så kan stödet till glesbygdsapotek bli

Publicerad: 2 oktober 2012, 09:35

Foto: Photos.com

Mer än 2 mil till nästa apotek? Nu finns ett förslag hur ett statligt stöd till glesbygdsapoteken ska fungera.


Vid omregleringen av apoteksmarknaden var glesbygden en av stötestenarna. Redan innan reformen gick en hel del av glesbygdsapoteken med förlust. Så när apoteken såldes i kluster, innefattade det ett avtal om att apoteken inte fick stängas inom en viss tidsperiod. Det handlar om 110 apotek.  I vinter 2013 går tiden ut.

För att garantera glesbygdsbor att de inte kommer att få hur långt som helst till närmaste apotek, har Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, filat på ett förslag om stöd till glesbygdsapotek som har överlämnats till socialdepartementet.

Först och främst anser TLV att ett par grundläggande krav ska uppfyllas innan ett stöd kan bli aktuellt. Dels måste apoteket vara ett så kallat godkänt öppenvårdsapotek med tillstånd från Läkemedelsverket, dels måste apoteket finnas i fysisk form som en butik.

Glesbygdsapoteken måste, enligt förslaget, ligga ett visst antal kilometer från närmaste apotek. Den siffra som figurerar i promemorian är 20 kilometer. Ett avstånd som ska definieras som ”resväg med bil”.

Majoriteten av apoteken är i dag belägna med mindre än 10 kilometer till nästa apotek. Men det finns 14 apotek med mer än 6 mil till nästa apotek och sammanlagt 56 apotek där det är mer än 3 mil till grannapoteket.

TLV förespråkar också en schablonmässig ersättning. ”Stödordningen bör ge en ersättning som motsvarar vad ett genomsnittligt apotek skulle behöva för att nå en viss nivå för lönsamheten”, skriver TLV i sin promemoria. Ett sådant system är ägnat att ge apoteken incitament att vara ”kostnadseffektiva då de får behålla de värden de skapar utan att ersättningen justeras ner”.

Schablonen är tänkt att baseras på försäljningen av receptbelagda läkemedel, siffror som Apotekens Service AB samlar in. De receptbelagda läkemedlen står till i snitt för cirka 80 procent av ett apoteks omsättning. En målnivå som finns det som räkneexempel är en lönsamhet på 2 procent.

För att ett glesbygdsapotek ska komma på fråga för stöd är tanken också att apoteket måste nå upp till en viss omsättning, som visar på att det finns behov av ett apotek.

Om räkneexemplen från promemorian blir verklighet, med ett 2-milskrav och målnivå för lönsamhet på 2 procent, skulle glesbygdsstödet kosta samhället cirka 16 miljoner kronor per år och runt 40 apotek skulle då få ersättning för att driva verksamhet.

Relaterat material

Regeringen satsar på glesbygdsapotek

CHARLOTTA KJELLBERG

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev