Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

lördag08.05.2021

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Nyheter

Så ofta ändrade apotek recepten

Publicerad: 5 augusti 2014, 15:12

Foto: Pontus Ferneman/Bildbyrån

De svenska apoteken korrigerar runt 850 000 recept per år, ofta utan kontakt med förskrivare, visar en kartläggning från Sveriges apoteksförening.


I ett debattinlägg hos Dagens Nyheter vill Sveriges apoteksförening att det ska bli enklare för apotekare och receptarier att ändra felaktiga recept och hänvisar bland annat till en egen kartläggning.

Dagens Medicin har tagit del av rapporten, som bygger på noteringar som 115 av landets drygt 1 300 apotek gjorde fem dagar i höstas. I genomsnitt registrerade apoteken 2,5 korrigerade recept per dag, eller ungefär 1 procent av alla recept på humanläkemedel. Uppräknat till helår skulle det handla om runt 850 000 recept.

Lite färre än hälften av korrigeringarna av recept hade klinisk relevans. Det gällde till exempel för hög eller för låg dos av ett läkemedel, eller att läkare hade förskrivit läkemedel som är olämpliga för äldre till en gammal person.

Majoriteten av receptkorrigeringarna, 56 procent, var av mer administrativ karaktär. Det handlade till exempel om att byta från ett förskrivet läkemedel utan högkostnadsskydd till ett med, eller till en annan förpackningsstorlek.

För att korrigera recept måste apoteken i många fall kontakta förskrivaren. När det gäller administrativa korrigeringar stjäl det resurser och dessutom tid från patienterna, anser Sveriges apoteksförening. I sitt debattinlägg i Dagens Nyheter skriver organsisationens vd Johan Wallér, chefsfarmaceut Robert Svanström och chefsstrateg Henrik Ehrenberg att ”för de flesta av dessa korrigeringar är det obegripligt varför sådana administrativa hinder över huvud taget föreligger”. Ge farmaceuter möjlighet att både korrigera recept och i begränsad omfattning förskriva läkemedel, är deras budskap.

Enligt sammanställningen är det redan i dag så att apoteken i fyra fall av fem inte kontaktar förskrivare vid korrigering av recept. En slutsats kan vara att farmaceuterna inte följer regelverket. Men den slutsatsen är inte Apoteksföreningens chefsfarmaceut Robert Svanström beredd att dra. Han ser andra förklaringar.

– Det finns ju ett par fall då man inte behöver kontakta förskrivare. Man kan ha en lokal överenskommelse med vården om att vissa läkemedel utanför läkemedelsförmånen ska bytas mot motsvarade på apoteket, nämner han som det viktigaste exemplet.

Men visst kan det förekomma att apotek inte kontaktar förskrivare i frågor angående läkemedelsförmånen, konstaterar han.

– Ja, så kan det väl vara. Jag vet ju att det finns många förskrivare som ger återkopplingen när man ringt några gånger och tycker att det är nonsens, ”det där vet ni på apoteket bättre än jag”, kan man få höra. Det är en nonsenregel, skriv gärna det.

När det gällde de receptkorrigeringar som av en arbetsgrupp bedömts som mycket viktiga, hade förskrivaren kontaktas i närmare åtta fall av tio.

När det gäller de recept där korrigeringarna bedömdes ha klinisk relevans, har en arbetsgrupp sorterat in dem i tre grupper, mindre viktiga, viktiga och mycket viktiga. Recepten i den sistnämnda gruppen har på uppdrag synats av en läkare som är specialist i klinisk farmakologi. Farmakologen har funnit att knappt 3 procent av alla korrigeringar, 41 stycken, gjordes av recept som hade kunnat medföra sjukhusinläggning om läkemedlen hade lämnats ut enligt receptet. Omräknat till helår och hela landet skulle det motsvara 24 000 recept.

Bland dessa fall hittades bland annat:

■ Samtidig förskrivning av olika läkemedel med warfarin med en påtagligt ökad risk för blödningar.
■ Överskriven maxdos av paracetamol, med risk för svåra leverskador som följd.
■ En patient som fått penicillinet Kåvepenin efter tidigare allergisk reaktion av annat penicillin. Risk för korsallergi och anafylaktisk reaktion.

Debattinlägget hos Dagens Nyheter går att läsa här.

Lisa Blohm

lisa.blohm@dagensmedicin.se

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev