måndag27 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Så ska nya läkemedel nå vården snabbare

Publicerad: 31 mars 2014, 12:00

Landstingen ska samordna införande av nya läkemedel för att sjukvården ska bli mer rättvis. Men en patientföreträdare hade hellre sett ett förstatligande av sjukvården.


I dag klockan 14 överlämnar SKL rapporten ”Ordnat införande i samverkan” till regeringen. Ett syfte med rapporten är att få en mer jämlik läkemedelsbehandling i de olika landstingen. Ett annat syfte är att nya läkemedel ska komma ut i sjukvården snabbare.

– Det går ut på att man ska få en ordning för att införa läkemedel på ett gemensamt sätt, säger Jan Liliemark, professor och projektledare för rapporten.

Bakgrunden är den ojämlikhet som har rått mellan olika delar av landet för läkemedel som används på sjukhus och inte ingår i subventionssystemet. Särskilt för nya läkemedel mot cancer har det funnits stora skillnader då vissa landsting har avvaktat med eller avfärdat läkemedel som andra landsting har valt att använda.

– Det har varit som Postkod-lotteriet, det gäller att ha rätt postnummer för att få sin medicin, säger Kerstin Holmberg, ordförande för Blodcancerförbundet.

Enligt det förslag som ges i rapporten ska en grupp med representanter från fyra landsting, Fyrlänsgruppen, spana efter nya läkemedel. Sedan tar ett råd, Nya terapirådet (NT-rådet), ställning till om läkemedlen bör användas. Rådet gör sina värderingar bland annat utifrån hälsoekonomiska värderingar från Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV. Prisförhandlingar med läkemedelsföretagen genomförs och om NT-rådet rekommenderar läkemedlet upprättas protokoll för hur det ska införas.

Trots den gemensamma processen är det formellt sett fortfarande varje enskilt landsting som tar ställning till om ett läkemedel ska användas.

Redan i dag finns funktioner för att fånga upp läkemedel tidigt. NT-rådet som ska instiftas motsvaras i dag av NLT-gruppen som i projektform samarbetar om att rekommendera vilka nya läkemedel som bör användas i sjukvården. Jan Liliemark beskriver NT-rådet som en 2.0-version av NLT-gruppen. Gruppen ska ha ett större mandat och en tydligare förankring i landstingen.

För att målsättningen att snabbare värdera nya läkemedel ska fungera krävs att läkemedelsföretagen i ett tidigt skede skickar in underlag till hälsoekonomiska analyser. Enligt Jan Liliemark har det kommit positiva signaler från företagen om att vilja göra det och han påpekar att det också ligger i deras intresse att göra så.

Kerstin Holmberg på Blodcancerförbundet har tagit del av delar av rapporten. Hon är positiv till att SKL nu driver på för att komma till rätta med skillnaderna i landet.

– Det finns ett stort behov av förändring. Att patienter får nya och dyra läkemedel i ett landsting men inte i andra gör att det har blivit en ojämlik sjukvård, säger hon.

Men hon tror att det behövs kraftfullare åtgärder och hänvisar till en debattartikel i DN i dag där socialminister Göran Hägglund (KD) förordar ett förstatligande av sjukvården.

– Jag tror att det behövs för att nå en jämlikhet i landet, i alla fall vad gäller läkemedel. Men det här är nog ett steg i rätt riktning.

SAMUEL LAGERCRANTZ

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev