Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

söndag09.05.2021

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Nyheter

Så ska rätt ersättning tas ur rätt påse

Publicerad: 13 juli 2016, 13:14

Vem betalar för vad och varför? Vad händer om det måste smaka men inte får kosta? Finns ersättningsmodellen som styr mot den "perfekta sjukvården" och hur ser den i så fall ut? Dags för temadag.


En viktig aspekt är att ersättningsmodellerna inte får hindra utveckling inom vården utan i stället öppna upp för nya arbetssätt, nya tekniker och innovationer. Systemen ska först och främst på ett balanserat sätt fördela de ekonomiska resurserna mellan olika vårdgivare. De ska bidra till kostnadseffektivitet men också vara begripliga, upplevas som rättvisa och inte ge ökad administration.

Får vi vad vi köper?

- Framför allt ska en bra modell stödja vårdens viktigaste mål, vilket är att skapa värde för patienterna. Det är viktigt att skapa balans så att inte de ekonomiska incitamenten styr för hårt. Sedan behöver vi system som är säkra och som ser till att vi som beställare verkligen får den vård vi betalar för, säger Georg Engel, enhetschef för vårdinformatik och ersättningsmodeller i Stockholms läns landsting.

Han medverkar vid Dagens Medicin Agendas seminarium om ersättningsmodeller den 8 september.

Inom svensk sjukvård finns flera sätt att styra den ekonomiska resursfördelningen. Verksamheterna kan få ersättning per listad patient, betalt för en viss process eller ersättning för en viss uppnådd kvalitet.

Olika kombinationer av ersättningsmodeller, ofta kallade blandade eller "mixade" modeller, brukar också användas.

Helhetsansvar ger utmaning Alla som är intresserade av hur nya ersättningssystem kan möta framtidens utmaningar inom vården är välkomna till Dagens Medicin Agendas temadag i ämnet. Deltagarna kommer att få en bred inblick i hur läget ser ut i dag, vilket utvecklingsarbete som pågår i Sverige och i övriga världen samt, inte minst, vad som väntar i framtiden.

- Jag tror att vi kommer att få se modeller som i större utsträckning ger ersättning för ett helhetsansvar för en individ eller en grupp individer. Men sådana modeller kräver utvecklad uppföljning och större möjligheter att göra jämförelser än vi har i dag. Vidare kommer finansiering av digitalisering och införande av e-hälsa att ställa krav på utveckling av dagens ersättningsmodeller, säger Georg Engel.

En viktig framtidsfråga är vem som ska stå för satsningar när en aktörs satsning kan komma att gynna en annan. Till exempel om ett landsting gör en satsning som ger friskare patienter så kan ju det gynna Försäkringskassan och vice versa.

- Samordningen mellan olika huvudmän och myndigheter, till exempel kommun, landsting och försäkringskassa, behöver förbättras. Vår välfärd betalas ur flera olika, ofta helt isolerade, "pengapåsar", konstaterar Georg Engel.

"Det är viktigt att skapa balans så att inte de ekonomiska incitamenten styr för hårt.

Georg Engel, enhetschef för vårdinformatik och ersättningsmodeller, Stockholms läns landsting."

Här presenteras nyheter om Dagens Medicin - vad som är på gång i tidningen, på sajten och andra aktiviteter, till exempel debatter och seminarier.

LÄS MER ► Hela programmet till temadagen om sjukvårdens ersättningsmodeller hittar du på dagensmedicin.se/seminarier.

MALIN BENNO BJURSTRÖM

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev