söndag26 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Så svarar HR-cheferna på stresskritiken

Publicerad: 16 februari 2017, 07:34

HR-cheferna Camilla Ås, Kenneth Hagsten, Lena Karlsson och Marie Bergsgård samt informationsdirektören Andreas Rosenlund.

Anställda vittnar om hög stress på apoteken. Men medarbetarundersökningarna visar goda resultat, hävdar apotekens HR-chefer.

Ämnen i artikeln:

Kronans ApotekApoteksgruppenApoteket ABLloyds ApotekApotek Hjärtat

I en serie artiklar belyser Dagens Apotek arbetsmiljön på apoteken. Anställda berättar om en hög stress och flera personer som Dagens Apotek har varit i kontakt med påpekar brister i den psykosociala arbetsmiljön. Dessutom kom en rapport i går, onsdag, från Sveriges Farmaceuter som visar att hälften av förbundets medlemmar anser att arbetsbelastningen på apoteken är så hög att det finns risk för felexpedieringar.

De HR-ansvariga beklagar alla den press som anställda ger uttryck för. Men enligt dem visar deras medarbetarundersökningar inte på någon särskilt utsatt situation för apoteksanställda.

– Vi har väldigt goda omdömen. Vi har många små apotek på landsorten där personalen känner varandra väl och trivs mycket bra, säger Lena Karlsson, HR-chef på Apoteksgruppen.

Camilla Ås, Apotek Hjärtats HR-chef, ger en liknande bild.

Vi har många små apotek på landsorten där personalen känner varandra väl och trivs mycket bra – Lena Karlsson, Apoteksgruppen

– Vi gör medarbetarundersökningar kontinuerligt och vad vi ser har vårt engagemangsindex förbättrats under åren. Vi har också mätt välbefinnandeindex, som till exempel innefattar hur man upplever stress på arbetet. Där har vi också en positiv utveckling, säger hon.

Apoteket AB:s HR-direktör Kenneth Hagsten uppger däremot att det finns signaler om missnöje.

– Vi ser i samtal med medarbetare och i vår medarbetarundersökning att det finns tecken på att den upplevda stressen hos en del av våra medarbetare har ökat, vilket är en fråga vi tar på största allvar, säger han.

Han berättar att Apoteket AB under våren ska ta fram strategier och handlingsplaner för en bättre arbetsmiljö.

Lloyds medarbetarundersökningar visar på nöjdhet, enligt kedjans HR-chef Marie Bergsgård.

– Överlag ser vi ett bra resultat såtillvida att man är nöjd med sitt jobb. Vi får återkoppling kring olika saker, det som är återkommande är bemanningen då vissa apotek har svårt att bemanna om någon är sjukskriven eller har slutat, säger hon.

Från Kronans Apotek uppger man att kedjan inte hade någon direkt fråga som belyser arbetsmiljön i den senaste medarbetarundersökningen.

– Däremot kan vi se att vi ligger högt på faktorer som har en positiv effekt på arbetsmiljön, säger Andreas Rosenlund, Kronans Apoteks informationsdirektör.

Som exempel ger han bland annat att frågan om den anställde har tydliga mål har fått 4,1 på en femgradig skala och att frågan om den anställde har tillräckligt inflytande för att göra sitt arbete fått 3,7.

På frågan om vad som ska till för att förbättra arbetsmiljön lyfter flera av HR-cheferna fram att det behövs fler apotekare och receptarier då de menar att många problem bottnar i svårigheter att bemanna.

– Vi försöker jobba långsiktigt med att öka antalet farmaceuter. Sen ett år tillbaka arbetar vi med att hjälpa nyanlända som har en farmaceutisk utbildning i grunden. Till exempel ger vi dem stöd att komma igenom valideringsprocessen. Då kan vi som företag få välutbildade medarbetare samtidigt som vi gör en samhällsinsats, säger Camilla Ås.

Kedjorna arbetar också via Sveriges Apoteksförening för att öka intresset för apotekar- och receptarieutbildningarna för att minska bemanningsproblemen.

Kenneth Hagsten, Apoteket AB, framhåller gott ledarskap som en viktig pusselbit för en fungerande arbetsmiljö.

– Vi ser att ledarskap är en viktig del i att stärka förutsättningarna för en bra arbetsmiljö lokalt. Samtidigt försöker vi hitta sätta att underlätta och förenkla arbetet med arbetsmiljöfrågor. Vi utbildar både chefer och skyddsombud i en satsning att stärka kunskapen ute på arbetsplatserna.

Relaterat material

Anställd blev förbjuden att sjukskriva sig

Rapport bekräftar hög stress på apoteken

Så många gånger anmäldes psykosociala besvär

Unionen: Mycket hög stress på apoteken

Hjärtat får betala vite

SAMUEL LAGERCRANTZ

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev