Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Måndag26.10.2020

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Nyheter

Samkörda register ska skapa en säkrare vård

Publicerad: 5 April 2004, 11:31

AT-STÄMMAN. Vilka sjukhus och vilka kliniker blir mer anmälda än andra till patientskaderegistret? Ny samkörd statistik om sjukhusens patientskador, som bland andra Karin Pukk, AT-läkare arbetar med, kan ge svaret.


Medical management centrum på Karolinska institutet i Solna samarbetar om en sådan studie med Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag, Löf.  Karin Pukk. Foto: Mats Andersson.  - Jämförelsen är tänkt som ett stöd för sjukhusen. Om en klinik har fler klagomål än andra kan det finnas anledning att tänka igenom vad det beror på och om man bör ändra sina rutiner, säger Karin Pukk, AT-läkare på Södersjukhuset och doktorand vid Medical management centrum. Hon är en av dem som står bakom den kommande studien.  Vill skapa diskussion  Projektet går ut på att samköra statistik om antal vårdtillfällen i Socialstyrelsens slutenvårdsregister med anmälda och utbetalda ersättningar i patientskaderegistret. Därigenom kan man få fram en procentsats på hur vanligt det är att patienter anmäler och får ut ersättning enligt patientskadelagen. Tanken är att statistiken ska kunna brytas ner på sjukhus, kliniker och diagnoser.  - Vi vill att det här materialet ska stimulera till diskussion om patientsäkerheten. Har man många anmälningar på en viss klinik kan det vara en indikation på att man till exempel ska operera på ett annat sätt, säger Kaj Essinger, vd för Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag.  Statistiken håller fortfarande på att bearbetas. Kaj Essinger bedömer att det dröjer ett år innan den är så säkerställd att man kan använda den ute i vården.  Risk för felkällor  Han reserverar sig dessutom för att det kan finnas felkällor i materialet vid jämförelser. Ett exempel: Om kirurgkliniken på ett mindre sjukhus ägnar sig åt både kirurgi och ortopedi, medan kirurgkliniken på ett större sjukhus specialiserat sig på bara kirurgi kan det förklara skillnader i varför den ena kliniken får relativt fler anmälningar.  - Vi vill vara väldigt försiktiga med tolkningar av det här materialet, så att vi inte hamnar galet. Då har vi förstört möjligheten att kommunicera kring de här frågorna för lång tid framåt, säger Kaj Essinger.  Han påpekar att syftet med studien är att skapa en bättre återkoppling till de direkt ansvariga på sjukhusen. Än så länge har man inte tagit ställning till om materialet i färdigt skick bara ska användas internt eller om det ska offentliggöras för allmänheten.  - Vår avsikt är att undvika att personer skadas i vården och att få kostnaderna för patientskador att minska, säger Kaj Essinger.  Fokusera på bristerna  Karin Pukk menar att dagens anmälningssystem som pekar ut sjukvårdspersonal som syndabockar får olyckliga konsekvenser.  - Det är extremt ångestskapande att gå till jobbet och veta att man riskerar att bli anmäld. Mycket av diskussionen om patientsäkerhet handlar om hur jag ska skydda mig från att bli uthängd, säger hon.  I stället för att fokusera på individers eventuella misstag bör diskussionen om patientsäkerhet fokusera på systemets brister, menar Karin Pukk.  Hon pekar på att säkerhetstänkandet inom flyget är mycket mer utvecklat, med noggranna och konkreta checklistor för att eliminera alla olycksrisker.  - I hälso- och sjukvården måste vi också bygga in skyddsbarriärer i systemet, säger Karin Pukk.  Hon avslutar med att ge några råd om hur man ska minska risken för att göra fel: Sov ordentligt, ät bra, jobba inte ensam och framförallt - släpp prestigen.  - Våga fråga dem du jobbar ihop med! Och uppmana dem att säga till om du gör något fel!

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev