Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Samlat stöd för behandling av barn

Publicerad: 15 januari 2014, 14:36

Foto: Photos.com

Kunskapen om läkemedel för barn ska samlas så att alla landsting kan komma åt den. Det är ett av de nya projekten i den nationella läkemedelsstrategin.


Hälften av alla läkemedel som barn får på sjukhus är inte godkända för just barn. Därför finns det ett stort behov av ordina­tionsstöd inom barnsjukvården, enligt den handlingsplan för den nationella läkemedelsstrategin under 2014 som Socialdepartementet nu publicerat.

Även om läkemedlen inte är godkända finns det erfarenhet av att behandla barn med dem. Mycket av den kunskapen finns samlad i en databas, kallad Eped, på Astrid Lindgrens barnsjukhus i Solna.

Under första halvåret i år ska flera myndigheter tillsammans genomföra en förstudie, som ska ta reda på om Eped eller någon annan teknisk lösning är bäst för att sprida informationen till samtliga landsting. Målet är att den också ska finnas tillgänglig via journalsystem och som en separat webblösning.

Under det kommande året startas sammanlagt fyra nya aktiviteter inom ramen för den nationella läkemedelsstrategin och  Kunskapsstöd vid läkemedelsordinationer till barn  är en av dem.

En annan kallas  Stegvist godkännande och införande av nya läkemedel . Det handlar om att vissa patientgrupper, som har stort behov av ett läkemedel, ska få tillgång till det innan hela den formella godkännandeprocessen är klar.

Detta skulle även gynna utvecklingen av nya läkemedel, enligt handlingsplanen. Därför får Läkemedelsverket i uppdrag att titta på de erfarenheter som finns internationellt av stegvist godkännande av nya läkemedel och granska för- och nackdelar med ett sådant system.

Det tredje nya projektet handlar om att  genomföra undersökningar för optimalt utnyttjande av befintliga antibiotika .

Eftersom tillgången till nya antibiotika är begränsad måste läkare ofta använda de som finns för diagnoser de inte är prövade för.  Vissa kombinationer av antibiotika kan vara effektiva mot multiresistenta bakterier, fastän de inte fungerar en och en, och en del äldre läkemedel kan ha effekt eftersom det inte skett någon större resistensutveckling mot dem.

Nu får Folkhälsomyndigheten i uppdrag att utvärdera befintliga antibiotikapreparat, för att se om de kan få ännu bättre effekt. Tillsammans med landstingen och andra aktörer som berörs ska myndigheten ta fram förslag på hur studier ska kunna genomföras inom såväl öppen- och slutenvård som på forskningsinstitutioner.

Den fjärde nya aktiviteten inom den nationella läkemedelsstrategin är ett kommande regeringsuppdrag för Läkemedelsverket och Socialstyrelsen. De ska undersöka om det går att minska eller helt avskaffa pappersrecepten för särskilda läkemedel. Se artikel här intill.

LINA ÖSTERBERG

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev