Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Lördag10.04.2021

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Nyheter

Samordnare ska ge större tyngd åt psykiatrifrågorna

Publicerad: 23 September 2003, 12:21

En psykiatrisamordnare kan förhoppningsvis lyfta upp frågorna om utökad tvångsvård, som professionen diskuterat länge. Det tror Gunnar Kullgren, professor irättspsykiatri i Umeå.


Socialminister Lars Engqvist har aviserat att socialdepartementet ska tillsätta en psykiatrisamordnare som ska vara verksam i tre år.   Samordnaren ska löpande ge förslag till regeringen för att utveckla psykiatrins former, förbättra samverkan mellan kommuner, landsting och myndigheter samt pröva frågan om psykiatrins resurser. Samordnaren ska även kunna ge förslag till lagändringar och förtydliganden av gällande lagstiftning.  - De frågor som samordnaren ska titta på är ju inte nya för oss inom psykiatrin. Det här är något som vi diskuterat i många år, säger Gunnar Kullgren.  Begreppen blandas ihop  Han står bakom det vetenskapliga underlaget i den utredning om psykiatrin som Socialstyrelsen genomför på uppdrag av regeringen, efter händelserna i Gamla Stan och Åkeshov i våras, då psykiskt sjuka begick grova våldshandlingar. Men Gunnar Kullgren tror inte att den rapporten kommer att ge någon totalgenomlysning av de problem som finns inom psykiatri, socialtjänst och samhälle.   - Nej, det vore att ha lite för stora förväntningar. Vår rapport kan kanske bli en pusselbit i psykiatrisamordnarens kommande arbete.  Han ser positivt på regeringens initiativ att lyfta upp frågorna inom psykiatrin.  - En psykiatrisamordnare kan ge frågorna lite tyngd. Vi inom professionen har till exempel efterlyst vårdformer med tvång i öppenvård, inom ramen för lagen om psykiatrisk tvångsvård, LPT, och lagen om rättspsykiatrisk vård, LRV. Här har politikerna hittills haft en annan inställning än professionen. Detta borde vi kunna ändra på nu, säger Gunnar Kullgren.  I debatten efter mordet på den femåriga flickan i Arvika samt mordet på utrikesminister Anna Lindh tycker Gunnar Kullgren att många blandar ihop begreppen vad gäller psykiskt sjuka.  - De psykiskt sjuka står för ungefär 10 procent av våldsbrotten. Det som nu är fallet är att massmedia, allmänhet, och kanske också politiker, blandar ihop psykiskt sjuka med personer som har missbruksproblem, som är avvikande eller psykiskt störda. Det är i den gruppen som våldsverkarna finns. Det finns inga som helst belägg för att psykiskt sjuka allt oftare skulle begå våldsbrott, säger Gunnar Kullgren.  ......................................................  Behöver psykiatrin en samordnare och vilken skulle   dennes viktigaste uppgift i så fall vara?  Peter Lewin, länsverksamhetschef för psykiatrin, Landstinget i Värmland:  - Jag vet inte riktigt vilka befogenheter denna samordnare ska ha. Men det är viktigt att den psykiatriska vården kommer upp på den politiska dagordningen.   - Frågan om tvångsvård är känslig. Möjligheterna att tvångsvårda har blivit mindre och det finns en politisk vilja att vården ska bygga på öppenhet och frivillighet. När detta inte fungerar kritiseras vi för detta.  Hans Ågren, ordförande för Svenska psykiatriska föreningen:  - Psykiatrin behöver en samordnare som tar tag i de frågor som vi inom psykiatrin bekymrat oss för länge. Det är viktigt att detta blir en person som kan psykiatri, som förstår terminologin och vet hur patienterna ser ut.  - Först och främst bör samordnaren inventera hur många människor med psykisk sjukdom som hamnar utanför vårdapparaten. Man behöver även se över lagstiftningen för tvångsvård.   Lil Träskman Bendz, professor i psykiatri, Universitetssjukhuset i Lund.  - Initiativet är mycket välkommet! Samordnaren ska vara någon som är omdömesgill och har erfarenheter från golvet, gärna en psykiatriker som varit engagerad i tvångsvårdslagarna och som sett konsekvenserna av de förändringar som skett.  - En av de viktigaste uppgifterna blir att se över organisationen ute i psykiatrin och ta erfarenhet av det som hänt de senaste åren.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev