Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Sämre förutsättningar för en jämlik vård

Publicerad: 28 maj 2019, 10:45

Foto: Thinkstock

Enligt en ny rapport från Socialstyrelsen om psykisk hälsa kan man inte se att utvecklingsarbetet inom området har bidragit till någon nytta för patienter eller verksamheter.


Socialstyrelsen har följt upp arbetet som utförts i regioner och kommuner under åren 2016-2018, arbete som finansierats med de totalt tre miljarder kronor som staten satsat för att främja den psykiska hälsan.

Enligt rapporten Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa som publiceras i dag är det oklart i vilken grad utvecklingsarbetet verkligen har bidragit till förbättring inom tillgänglighet till vård och omsorg. Socialstyrelsen drar slutsatsen att behovet av utveckling inom området fortfarande är stort och fortsatta satsningar är nödvändiga.

Socialstyrelsen konstaterar att det inte går att säga om insatser och aktiviteter inom projektet varit meningsfulla eller har bidragit till faktiskt nytta för brukare eller verksamheter. Rapporten visar i stället att arbetet inte har bidragit till ökad jämlikhet inom vård och omsorg i Sverige, vad gäller psykisk hälsa. Tvärtom ökar riskerna för ökade ojämlikheter i landet inom psykisk hälsa.

Myndigheten noterar också att behovet av vård för psykisk ohälsa bland barn och unga ökar, samtidigt som vårdgivare inte kan möta behovet. Ingen region uppfyller målet att patienter inte ska vänta längre än sju dagar på ett första besök.

I rapporten påpekas att Socialstyrelsen haft svårigheter att följa upp och utvärdera arbetet. Bland anledningarna anges avsaknaden av tydliga mål och stora skillnader mellan regioner och kommuner vad gäller fokus, prioriteringar, uppföljningar och strategier. Dessutom har implementeringsprocessen i kommuner och regioner tagit lång tid, bland annat på grund av att det tagit lång tid för verksamheterna att förstå regeringens och SKL:s förväntningar kring inriktningen för det fortsatta arbetet.

TATIANA KIREEVA

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev