Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Sämre psykisk hälsa efter Gulfkriget förblir utan förklaring

Publicerad: 12 december 2003, 09:51

Fortfarande tio år efteråt hade personer som stred i Gulfkriget 1990-1991 en sämre psykisk hälsa än personer som var med i operationerna men inte deltog i strid. Gulfsoldaternas hälsa var också sämre än hos dem som deltog i fredsbevarande styrkor i Bosnien 1992-1997.


Tidigare rapporter har beskrivit att soldater som stred i Gulfkriget efter Iraks invasion i Kuwait 1990-1991 haft en sämre hälsa än soldater som deltagit i andra militära insatser. Gulfveteranerna har i ökad utsträckning lidit av utmattning och mer psykisk ohälsa. Dock har ingen överdödlighet belagts.  Forskare från Gulf War Illnesses Research Unit, Department of Psychological Medicine, Guy's, King's, and St Thomas's School of Medicine, London, Storbritannien, har tidigare följt upp Gulfveteraner och rapporterar nu i British Medical Journal om en ny uppföljning.  Av 8196 personer som deltog i en tidigare studie från 1997 utvaldes deltagare som antingen stred i Gulfkriget, deltog i de fredsbevarande styrkorna i Bosnien eller som icke stridande personal i Gulfkriget. De fick i brevenkäter år 2001 svara på frågor om sitt hälsotillstånd. Resultaten jämfördes med tidigare resultat från undersökningen 1997.  Gulfkrigsveteranerna rapporterade att de led av trötthet och utmattning, fatigue, i något lägre utsträckning än 1997. Andelen minskade från 48,8 procent till 43,4 procent. Psykiska problem angavs av 40,0 procent vid första tillfället och 37,1 procent vid det andra.  Av dem som stred i Bosnien rapporterade 29,0 procent trötthet och utmattning vid den första utvärderingen och 32,7 procent vid den andra. Psykiska problem angavs av 29,2 procent respektive 31,5 procent.  Bland ickestridande personal vid Gulfkriget uppgav 22,8 procent respektive 22,0 procent trötthet och utmattning. 25,3 procent respektive 23,8 procent uppgav psykiska problem. Skillnaderna hos dessa grupper var inte statistiskt säkerställda.  Den fysiska hälsan försämrades något i alla grupper mellan de två olika tidpunkterna, något som möjligen kan härledas till ökad ålder, tror forskarna.  Författarna konstaterar att det finns en nedslående stabilitet i förekomsten av hälsoproblem. Och förklaringen är fortfarande höjd i dunkel. Om problemen representerar tidiga symtom på en existerande sjukdom återstår att visa. Studier i både USA och Storbritannien har dock inte kunnat visa en högre dödlighet hos Gulfkrigsveteranerna.  I en annan studie som publiceras samtidigt av drygt 50.000 gulfkrigsveteraner och lika många ickestridande, var förekomsten av cancer lika hög i båda grupperna.

Sten Erik Jensen

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev