Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Sämre vård efter infarkt i Göteborg än i Malmö

Publicerad: 3 oktober 2006, 11:33

Hjärtinfarktspatienter iMalmö har lättare att få nya rekommenderade läkemedel än patienter i Göteborg och Stockholm. Företrädare för hjärtinfarktsregistret talar om en underbehandling.


Enligt Socialstyrelsens riktlinjer för läkemedelsbehandling efter hjärtinfarkt rekommenderas patienten behandling med fyra olika grupper av läkemedel. Det är acetylsalicylsyra i lågdos, betablockerare, statiner och ACE-hämmare.

Behandling med acetylsalicylsyra och betablockerare är etablerad och ligger ungefär lika högt i hela landet. Men att få behandling med nyare preparat som statiner och ACE-hämmare är ingen självklarhet, trots att dessa har bra effekt och finns rekommenderade i Socialstyrelsens riktlinjer från 2004.

Det visar en rapport om läkemedelsförsäljningen i landet som Socialstyrelsen har gjort. I denna har myndigheten granskat hur olika delar av landet använde de rekommenderade preparaten under andra halvåret 2005.

Behandlingstraditionerna i Stockholm, Göteborg och Malmö skiljer sig kraftigt från varandra och det är enligt Socialstyrelsen "svårt att se någon rationell orsak till detta".

Medan 40 procent av hjärtinfarktpatienterna i Malmö får alla fyra preparaten, får bara 26 procent av patienterna i Göteborg detta. I Stockholm är siffran 30 procent. Det är dock inte givet att alla patienter ska ha samtliga preparat.

Ganska lika utanför storstäderna  I läkemedelsrapporten har Socialstyrelsen inte jämfört förskrivningen landstingsvis, utan tittat på hur olika typer av regioner, som "större städer", "mellanbygd", "tätbygd", "glesbygd" samt storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö förskriver preparaten.

I områdena utanför de tre storstäderna ser det i stort sett likadant ut. Där får mellan 27 och 33 procent samtliga de fyra läkemedel som riktlinjerna rekommenderar.

På senare år har ACE-hämmarna fått bredare indikationer och ska ges för att förebygga ny infarkt.

Genomslaget för dessa preparat i förhållande till Socialstyrelsens riktlinjer tycks dock ta olika lång tid beroende på sjukhus. Medan 68 procent av patienterna i Malmö får ACE-hämmare efter hjärtinfarkt, får infarktpatienter som behandlas i Stockholm detta i 55 procent av fallen. I Göteborg får 49 procent behandlingen. I övriga landet varierar siffran mellan 53 och 58 procent.

- Vi ser att Malmö har bedrivit ett medvetet kvalitetsarbete i enlighet med Socialstyrelsens riktlinjer. De har också en bättre överlevnad efter hjärtinfarkt än landet i övrigt, säger professor Lars Wallentin, ansvarig för det nationella kvalitetsregistret för hjärtintensivvård, Riks-hia.

"Finns en underbehandling"  När det gäller läkemedelsförskrivning efter hjärtinfarkt överensstämmer Socialstyrelsens siffror med dem som Riks-hia presenterar i sin kommande årsrapport.

- Sifforna visar att det fortfarande finns en underbehandling med främst statiner men även med ACE-hämmare, säger Ole Hansen i styrgruppen för Riks-hia.

Han är även chefsöverläkare och verksamhetschef på kardiologiska kliniken på Universitetssjukhuset Mas i Malmö. Han tror att sjukhusets resultat beror på en tradition att arbeta preventivt med hjärtsjukdomar.

- Det finns ett stort intresse för detta. En del av förklaringen till att vi ger en bred läkemedelsbehandling efter hjärtinfarkt kan vara att vi har en kranskärlsmottagning dit alla som har gjort ballongvidgning eller som har opererats för hjärtinfarkt kallas efter ett par veckor. Om sjuksköterskorna som har denna mottagning då ser patienter som inte har fått rätt medicinering, så larmar de läkaren om detta, berättar Ole Hansen.

Någon ekonomisk förklaring till att användningen av de nyare preparaten statiner och ACE-hämmare varierar kan han inte se.  - Nej, i dag finns billiga generiska preparat, så det finns inga ekonomiska skäl att avstå från att ge behandlingen, säger Ole Hansen.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev