Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

SBU efterlyser bättre behandling av demens

Publicerad: 4 maj 2006, 09:41

Kunskaperna om mekanismerna bakom demenssjukdomar och möjligheterna att ställa diagnos blir allt bättre. Däremot finns det i dag ingen riktigt effektiv behandling.Det visar en rapport från Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU.


Enligt rapporten har cirka 140000 personer i Sverige någon form av demenssjukdom. Av dessa lider två tredjedelar av Alzheimers sjukdom. Andra vanliga demenssjukdomar är vaskulär demens och frontallobsdemens. Vård och omhändertagande av dessa patienter beräknas för närvarande uppgå till cirka 40 miljarder kronor per år.

Det stora problemet som rapporten presenterar är att det saknas effektiva läkemedel som kan stoppa utvecklingen av demenssjukdom.

Olof Edhag, professor vid Karolinska institutet, som har varit ordförande för den projektgrupp vid SBU som har ställt samman rapporten, anser därför att ett av de viktigaste budskapen är att optimera behandlingen med hjälp av de stora kunskaper om sjukdomarna som trots allt finns, samt att prioritera omvårdnaden.

God omvårdnad mycket viktigt   - När det gäller vården av patienter med demenssjukdomar måste man betona vikten av omvårdnad, att ha välutbildad personal som kan nå dessa patienter och som även kan se till att aktivera dem. Enligt befintlig evidens är detta väl så viktigt för behandlingsresultatet som den läkemedelsbehandling som vi har tillgång till i dag, säger Olof Edhag.

Anders Wimo, allmänläkare vid primärvården i Nordanstigs kommun norr om Hudiksvall, som har varit sakkunnig i arbetet med SBU-rapporten, anser att den presenterar flera ljusglimtar. Han lyfter framför allt fram den kunskapsmängd om mekanismerna bakom demenssjukdomar som har samlats in de senaste 10-15 åren, samt de förbättrade diagnosmöjligheterna.

De diagnosmetoder som stått för de största framstegen är neuropsykologiska tester, undersökningar med magnetkamera samt även analys av cerebrospinalvätska. De sistnämnda undersökningarna är effektiva för att identifiera personer med Alzheimers sjukdom.

- Bristen är att det inte finns någon enskild enkel undersökning som kan ge en tidig diagnos, säger Anders Wimo.

Viktigt att behandla depression   För att få bästa möjliga läkemedelsbehandling är det enligt utredarna mycket viktigt att ompröva behandling om de insatta läkemedlen inte har avsedd effekt. Dessutom är det viktigt att minska eller sätta ut behandling som kan påverka den kognitiva förmågan negativt.

Kolinesterashämmare är den läkemedelsgrupp som har visat sig vara effektivast när det gäller att lindra symtom vid Alzheimers sjukdom, även om de inte kan stoppa sjukdomsförloppet. Det finns dock studier som inte har tagits med i rapporten, som hävdar att behandling med kolinesterashämmare kan förknippas med ökad dödlighet hos patienter med den lindrigaste formen av kognitiv sjukdom.

Varför har ni valt att utesluta dessa studier?   - Dessa studier har undersökt behandling med kolinesterashämmare för minimal cognitive impairment, vilket inte är en etablerad diagnos. Därför var studierna inte aktuella för denna rapport, säger Olof Edhag.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev