Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

SBU-rapport: Vetenskapligt stöd för ljusterapi saknas

Publicerad: 15 juni 2007, 10:27

Det finns ingen evidens för att ljusterapi mot årstidsbunden depression fungerar. Den bedömningen gör SBU i en uppdaterad rapport som publicerades onsdagen den 13 juni.


Ljusterapi mot årstidsbunden depression är en kontroversiell metod. I en rapport 2004 konstaterade SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering, att det saknades evidens för att ljusterapi har en effekt som överstiger placebo.

Under de senaste åren har två metaanalyser och åtskilliga studier publicerats, med delvis motstridiga resultat. Mot bakgrund av en förfrågan från Socialstyrelsen, som behövde aktuella uppgifter för sitt riktlinjearbete, har SBU nu uppdaterat rapportens kapitel om ljus­terapi.

Ljusrum har inte undersökts
I uppdateringen konstaterar myndigheten att de nya studiernas resultat i princip inte är överförbara till svensk klinisk praxis, eftersom de huvudsakligen undersökt ljusbehandling som utgår från så kallade ljusboxar, en typ av punktljuskällor.

I Sverige behandlas patienter oftast i så kallade ljusrum.

– De metoder som används i Sverige är långt ifrån tillräckligt vetenskapligt utvärderade, säger Agneta Pettersson, projektledare för uppdateringen på SBU.

Forskare planerar studie i höst
Även ljusbehandling från ljusboxar får kalla handen av SBU. Myndigheten har genomfört en metaanalys som visar att behandlingen minskar depressionsgraden på en skattningsskala något mer än placebo under de första veckornas behandling, men att effekten är övergående.

Jerker Hetta, professor i psykiatri och överläkare vid Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge, instämmer i SBU:s slutsatser, men beklagar dem. Han tror på behandlingsformen och planerar att starta en utvärdering av ljusrumsbaserad depressionsbehandling i höst.

– Det finns evidens för att ljus har en biologisk effekt och det dominerande intrycket hos patienter som fått ljusterapi är att det fungerar. Vi hoppas kunna rekrytera 600 patienter till studien, säger han.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev