Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Screening för bråck på stora kroppspulsådern räddar liv

Publicerad: 16 december 2003, 13:05

Idag är det slumpen som avgör om aneurysmer på stora kroppspulsådern upptäcks. Det mest effektiva vore att undersöka alla 65-åriga män med ultraljud, konstaterar SBU Alert i en ny rapport.


Screening för bråck på stora kroppspulsådern, bukaortaaneurysm, räddar liv.  Det konstaterar SBU Alert i en rapport som publiceras i dag, onsdag den 17 december.  - Därför bör vi införa screening. Men inte pang på rakt av, utan det vi föreslår är att man börjar i något eller några landsting så att vi kan utvärdera effekten och kostnaderna, säger Jesper Swedenborg, professor och överläkare vid den kärlkirurgiska kliniken vid Karolinska sjukhuset i Solna.  Han har också varit sakkunnig till rapporten från SBU Alert, som är den avdelning inom Statens beredning för medicinsk utvärdering som gör snabba bedömningar av risk, nytta och kostnader för nya medicinska behandlingsmetoder.  Bukaortaaneurysm är relativt vanligt men drabbar främst äldre män. Omkring 5 procent av alla 65-åriga svenska män lider av sjukdomen. Idag upptäcks några få av dessa patienter av en slump, exempelvis i samband med en ultraljudsundersökning av buken.  Men 600 svenska män dör av sjukdomen varje år. Anledningen är att aneurysmen vuxit sig så pass stora att de spricker.  - Hälften dör direkt. Andra hälften hinner in till sjukhus. Av dessa överlever hälften men ofta till priset av långa och svåra intensivvårdstider.  Slumpen avgör vem som upptäcks  Målet med screeningen är att upptäcka och operera aneurysmen innan de blir så stora att de spricker, rupturerar.  - Det är det starkaste argumentet för att vi ska införa screening, att det räddar liv. Men i dag är det slumpen som styr vilka som upptäcks och jag har svårt att förstå varför det är slumpen som ska styra vilka som ska räddas, säger Jesper Swedenborg.  Att undersöka alla män vid 65 års ålder med hjälp av ultraljud vore det mest optimala, konstaterar SBU Alert. Det skulle innebära att cirka 1 500 nya fall skulle upptäckas varje år.  Av dessa skulle 150 aneurysm vara så stora att de måste opereras direkt, medan de övriga skulle kräva regelbundna uppföljande undersökningar.  Operationen en risk i sig  Problemet är bara att operationen i sig innebär en risk. Av alla som opereras i förebyggande syfte dör mellan 4 och 5 procent, varför operationen genomförs först om risken för ruptur överstiger operationsrisken.  - Det är det starkaste argumentet mot en screening, att vi letar efter ett tillstånd i en symtomfri befolkning där vi riskerar att klistra på ett visst antal människor en diagnos som leder till regelbundna undersökningar och kanske oro. Eller att vi utsätter dem för en operation som innebär en dödsrisk. Men summan av kardemumman är att screening räddar liv, säger Jesper Swedenborg.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev