Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

söndag09.05.2021

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Nyheter

Screening med ultraljud halverade dödlighet efter brusten bukaorta

Publicerad: 15 november 2002, 08:35

Screening för att hitta äldre personer med bukaortaaneurysm kan halvera risken att avlida på grund av detta brister. Det visar en studie som presenteras i veckans nummer av tidskriften Lancet.


Forskarna som bland annat arbetar vid St Richard's Hospital, Chichester, Storbritannien, deltog i en studie kallad The Multicentre Aneurysm Screening Study, för att utreda om det kan finnas fördelar med screening för att hitta bukaortaaneurysm i befolkningen.  I studien ingick 67 800 män i åldrarna 65-74 år. Hälften av dem inbjöds till en ultraljudsundersökning för att utröna om de hade ett bukaortaaneurysm, eller ej. Resten utgjorde en kontrollgrupp.  Personer som visade sig ha ett aneurysm som var större än tre centimeter i diameter, följdes upp årligen. Om diaametern på aorta visade sig vara 4,5-5,4 centimeter i diameter utfördes undersökningar var tredje månad. Beslut om operation fattades om deltagarna hade ett aneurysm som var större än 5,5 centimeter, om det växte mer än 1 centimeter per år, samt om deltagarna drabbades av symtom från aneurysmet. Deltagarna följdes under en femårsperiod.  Studien visar att av de totalt 27 147 deltagare som genomgick ultraljudsundersökningen hade 1333 personer ett bukaortaaneurysm. Av dessa avled 65 personer på grund av orsaker som kunde kopplas till aneurysmet. I kontrollgruppen avled 113 av samma orsaker under perioden.  Enligt forskarnas beräkningar var risken att avlida på grund av ett aneurysm signifikant minskad med 53 procent bland dem som screenades, jämfört med kontrollgruppen. Räknar man även in dem som inbjöds till screening, men av olika anledningar inte genomgick den, minskade riskreduktionen till 42 procent, under perioden.  30-dagarsmortaliteten för planerade ingrepp vid bukaortaaneurysm var 6 procent och för akuta ingrepp av samma orsak var mortaliteten 37 procent.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev