Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Screening minskade bröstcancerdöd med 21 procent

Publicerad: 15 mars 2002, 09:03

I lördagens utgåva av den vetenskapliga tidskriften The Lancet publiceras en uppföljning av svenska randomiserade studier av hälsokontroll med mammografi för tidig upptäckt av bröstcancer hos kvinnor. Efter 15,8 års uppföljning var dödligheten i bröstcancer 21 procent lägre i den inbjudna gruppen jämfört med kontrollgruppen.


Resultat från studien, som nu publicerats i the Lancet, presenterades på det möte om mammografiscreening som anordnades i Stockholm den 15 februari. Rapportens har skrivits av Lennart Nyström, epidemiolog från Umeå universitet, radiologerna Ingvar Andersson, Malmö, Nils Bjurstam, Göteborg, kirurgen Jan Frisell, Stockholm samt onkologerna Bo Nordenskjöld, Linköping och Lars Erik Rutqvist, Stockholm.  I uppföljningen ingår data om drygt 247 000 kvinnor, varav knappt 130 000 i den inbjudna gruppen.  Totalt inträffade 511 dödsfall i bröstcancer bland de inbjudna kvinnorna och 584 dödsfall i kontrollgruppen. Därmed var den relativa risken att dö i bröstcancer 21 procent lägre i den inbjudna gruppen (relativ risk 0,79, 95 procentigt konfidensintervall 0,70-0,89).  Den relativa riskminskningen var högre ju äldre kvinnorna var när studien inleddes. Bland kvinnor i åldern 55-59 år var den relativa risken att dö i bröstcancer 24 procent lägre om de inbjöds till mammografikontroll. Bland dem som var 60-64 år var riskminskningen 32 procent och för gruppen som var 65-69 år 31 procent. För kvinnorna som var 50-54 år när studien inleddes var riskminskningen liten.  Den minskade risken för bröstcancerdöd kunde iakttas efter fyra års uppföljning. Därefter ökade riskminskningen under ytterligare sex år. Under tiden därefter ändrades inte relationen mellan grupperna. Kvinnorna har hittills följts i 15,8 år.  Totaldödligheten i studien minskade med 2 procent, en uppgift som var på gränsen till signifikant. Eftersom bröstcancerdöd svarar för en liten andel av den totala dödligheten bland kvinnor förväntas inte heller bröstcancerscreening påverka totaldödligheten mer än marginellt.

Sten Erik Jensen

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev