Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Seminarium: Nya spelregler för sjukskrivning och rehabilitering

Publicerad: 30 oktober 2009, 15:33


Tisdag 3 november 2009

Dagens Medicin bjuder in till ett heldagsseminarium om de nya spelreglerna och regelverket för sjukskrivning och rehabilitering. Regeringen har genomfört en rad politiska beslut för att minska sjukskrivningarna och få igång tidiga rehabiliteringsinsatser, men fortfarande återstår många olösta frågor:

■ Trots flera miljarder i statliga bidrag har flera av regeringens åtgärder inte fått avsedd effekt. Vad görs för att rätta till bristerna?
   ■ Landstingen, Försäkringskassan och arbetsgivarna har fått nya roller. Hur lever de upp till kraven och förväntningarna?
   ■ Överlevnads- och utvecklingsmöjligheter för de privata aktörerna i det nya systemet - företagshälsovården och de privata rehabiliteringsföretagen. Vem ska betala för deras tjänster och vad kan de erbjuda?
   ■ Vilken roll ska läkarna ha i sjukskrivningsprocessen?
   ■ Vad ska hända med de flera tusen långtidssjukskrivna som vid årsskiftet blir utförsäkrade?
   ■ Nytt regelverk kräver nya verktyg för att bedöma arbetsförmåga och sjukdom. Hur ska de se ut?

Praktisk information:

Datum: Tisdagen den 3 november kl 9.00-17.00
Registrering startar kl 8.30
Plats: Kungsholmen konferens, Fleminggatan 18, Stockholm
Kostnad: Ordinarie pris: 1 395 kr + moms.
Helårsprenumeranter på Dagens Medicin betalar 995 kr + moms.
Information: Maja Florin 08-545 123 06 e-post

Program:

8.30 Registrering

9.00 Inledning av dagens moderatorer Maja Florin och Åsa Uhlin, Dagens Medicin.

9.15 Sjukskrivningsriktlinjer och rehabiliteringsgaranti – nya verktyg för en bättre sjukskrivningsprocess.
Den första versionen av Socialstyrelsens riktlinjer för sjukskrivning lanserades hösten 2007 och våren 2009 kom en utvidgad upplaga med nya diagnoser. Jan Larsson, projektledare för riktlinjerna på Socialstyrelsen, berättar om det pågående arbetet med nästa steg av detta försäkringsmedicinska beslutsstöd. Han är  även ansvarig för regeringsuppdraget att följa upp rehabiliteringsgarantin, och presenterar uppdraget och sina slutsatser så här långt.

Talare: Jan Larsson, Socialstyrelsen, projektledare för utvecklingen av Socialstyrelsens sjukskrivningsriktlinjer och nyligen utsedd till ansvarig för regeringsuppdraget för uppföljning av rehabiliteringsgarantin.

9.45 Vårdgarantin och rehabiliteringskedjan – individen i kläm när systemen går i otakt.
Det finns svaga länkar i rehabiliteringskedjans regelverk. Försäkringskassans egna uppföljningar visar att individer hamnar i kläm när väntetiderna i vården inte klarar att hålla jämna steg med tidsgränserna i rehabiliteringskedjan. Och vad ska hända med de flera tusen långtidssjukskrivna som blir utförsäkrade vid årsskiftet, men är för sjuka för att arbeta?
Cecilia Udin, nationell försäkringssamordnare vid Försäkringskassan, berättar hur Försäkringskassan ser på problemen, och vilka åtgärder som planeras.

Talare: Cecilia Udin, nationell försäkringssamordnare, Försäkringskassan.

10.15 Vad gör vi för pengarna? Landstingens uppdrag och ansvar för rehabiliteringsgarantin.
Landstingen har utlovats extra statsbidrag på över 1,5 miljarder kronor för att öka satsningarna på rehabilitering av patienter med smärta i rygg-nacke-axlar, och depression-ångest. Marianne Granath, sektionschef på SKL, beskriver hur långt landsting och regioner har kommit hittills i sitt arbete med rehabiliteringsgarantin.

Talare: Marianne Granath, sektionschef hälsa och jämställdhet, Sveriges Kommuner och Landsting.

10.45 Kaffe

11.15 De privata rehabiliteringsföretagen – bortdribblad aktör på den nya spelplanen.
Försäkringskassan var tidigare stor köpare av tjänster från de privata rehabiliteringsföretagen. I dag ligger ansvaret för den arbetslivsinriktade rehabiliteringen på arbetsgivarna och sjukvårdshuvudmännen ansvarar för den medicinska rehabiliteringen. Marknaden för de privata aktörerna har krympt kraftigt. Svante Larsson, läkare och styrelseledamot i branschorganisationen Prima, redogör för situationen just nu, och vilka åtgärder som behövs för att branschen ska överleva.

Talare: Svante Larsson, styrelseledamot i Prima, de privata rehabiliteringsföretagens organisation, verksamhetschef Rehabiliteringsmedicin Simrishamn AB,  specialistläkare i rehabiliteringsmedicin och smärtlindring.

11.45 Vad händer med företagshälsovårdens nya utvidgade uppdrag?
Socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson har haft stora planer för hur den svenska företagshälsovården ska byggas ut för att avlasta sjukvården. I budgeten för 2008 fanns 1,6 miljarder kronor reserverade i satsningar på utbyggd företagshälsovård, men inte ett krona har ännu betalats ut eftersom inget landsting var intresserat av att delta i ett trepartssamarbete där staten, landstingen och arbetsgivarna betalade lika mycket till företagshälsovården. Nu finns ett nytt förslag som bygger på att staten i stället ger ett statligt stöd till företagshälsovården, utan landstingens medverkan. Men även denna satsning tycks ha fått problem eftersom förslaget kan strida mot EG-rätten.
Lars Hjalmarsson, vd i Föreningen Svensk Företagshälsovård, har följt hela processen, och ger en analys över de handlingsalternativ som nu står till buds.

Talare: Lars Hjalmarson, vd, Föreningen Svensk Företagshälsovård

12.15 Lunch

13.15 Hur kan arbetsgivarna och facket bidra i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen?
Duell mellan arbetsmarknadens parter.

Talare: Sofia Bergström, expert socialförsäkringsfrågor, arbetsskade- och sjukfrågor, Svenskt näringsliv, och Linda Grape, sjukförsäkringsexpert, LO.

13.45 DEBATT: Vem ska bestämma vad vid en sjukskrivning? Diskussion om läkarens roll och ansvar.

Talare: Eva Nilsson Bågenholm, ordförande Läkarförbundet, Jan Larsson, projektledare för Socialstyrelsens medicinska beslutsstöd,  Johnny Johnsson, företagsläkare, Stora Enso Fors, Björn Olsson, allmänläkare, Luleå och Jan Weibring, läkare och försäkringsmedicinsk koordinator, Försäkringskassan.

14.30 Vad är arbetsförmåga och vad är sjukdom? Nytt regelverk kräver nya verktyg för bedömning.
Enligt det nya regelverket i sjukförsäkringen ska bedömningen av arbetsförmåga efter 180 dagar göras mot hela arbetsmarknaden, inte enbart mot det egna arbetet. Det ställer krav på bättre och enhetliga kriterier och riktlinjer för att värdera individens möjligheter att arbeta. Regeringens utredare Anna Hedborg presenterar vad hon har kommit fram till i sin utredning.
Talare: Anna Hedborg, regeringens utredare.

15.00 Kaffe

15.30 Regeringens vision för framtiden: Nya vägar för att få fart på aktörerna.
Talare: Bettina Kashefi (m), statssekreterare socialdepartementet

16.00-17.00 Slutdebatt
Hur utvecklar vi rehabiliteringskedjan och rehabiliteringsgarantin för framtiden?

Medverkande : Bettina Kashefi, socialdepartementet, Svante Larsson, Prima, Ingrid Ekenman, medicinsk chef, Inspektionen för socialförsäkringen, Jan Weibring, Försäkringskassan, Anna Hertting, ordförande Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev