Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Sjukdom och olyckor på jobbet minskar

Publicerad: 8 juni 2007, 10:28

Långa sjukfall och allvarliga arbetsolyckor har minskat tre år i rad. Kvinnor inom vård och omsorg är den grupp som har flest sjukfall. Detta visar en stor genomgång av arbetsskador och sjukfrånvaro i Sverige.


Det är AFA Försäkring som i dag presenterar sin årliga rapport om sjukdoms- och skadesituationen på svensk arbetsmarknad.

Såväl de långvariga sjukfallen, mer än 90 dagar, som de allvarliga arbetsplatsolyckorna har minskat i Sverige mellan åren 2002 och 2005.

Även om skadefrekvensen på svensk arbetsmarknad är låg i ett internationellt perspektiv så drabbas varje år cirka 30 000 personer av arbetsskador. I snitt 14 personer om dagen skadas så allvarligt på arbetsplatsen att det leder till invaliditet.

Trä- och metallindustriarbete, jord- och skogsbruk, livsmedelsarbete och byggarbete är de grupper som löper högst risk att skadas.

När det gäller sjukdom och sjukfrånvaro så står vård- och omsorgspersonal för den största andelen, cirka 20 procent av det totala antalet fall.

Kvinnor har en högre frekvens av sjukfrånvaro än män, oavsett ålder.

De sjukdomar som dominerar vid långvarig sjukdom är skelettets och rörelseorganens sjukdomar. Bland kvinnor står de för 41 procent av fallen och bland män för 48 procent.
Bland kvinnor under 45 års ålder är dock mentala diagnoser nästan lika vanliga vid långvarig sjukskrivning. De mentala diagnoserna totalt ökade med nära 50 procent mellan åren 1998 och 2005, även om de nu tycks ha avstannat.

Läs hela rapporten på AFA Försäkrings hemsida

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev