Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

onsdag21.04.2021

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Nyheter

Sjukgymnaster föreslås få rätt att utfärda sjukintyg

Publicerad: 2 september 2003, 12:26

Ett forskningsprojekt inom Landstinget Kronoberg vill att regeringen beviljar dispens för sjukgymnaster att få utfärda sjukintyg.


- Förhoppningen är att studien ska visa att det går lika bra att sjukgymnasten sjukskriver som om läkaren gör det, säger forskningsledaren Birgitta Grahn.  Bakom projektet står både Landstinget Kronobergs FoU-centrum och FoU-Kronoberg - ett nätverk bestående av 14 offentliga intressenter i Kronoberg, bland andra landstinget, försäkringskassan, kommunförbundet, länsarbetsnämnden, Växjö universitet och länets alla kommuner.  Projektet innebär att sjukgymnaster vid några vårdcentraler i Landstinget Kronoberg ska få sjukskriva patienter med besvär i nacke eller skulderparti i upp till fyra veckor. I planen ingår att sjukgymnasterna ska utbildas i försäkringsmedicin.  Totalt beräknas studien omfatta ett tiotal sjukgymnaster och cirka 400 slumpvis utvalda patienter, varav en kontrollgrupp i Kalmar län, och pågå mellan 2004 och 2005.   Avlastar vårdcentralerna   Primärvården, företagshälsovården, försäkringskassan och arbetsgivare i Kronoberg kommer att jobba tillsammans i en modell där parterna satsar på att ge patienterna ett snabbt omhändertagande med hjälp av sjukgymnaster.  - Vi menar att det är de tidiga integrerade åtgärderna som är mest betydelsefulla för att patienterna inte ska hamna i långtidssjukskrivningar, berättar Birgitta Grahn, legitimerad sjukgymnast, doktor i medicinsk vetenskap och forskningsledare vid FoU-Kronoberg.  Precis som i vissa andra landsting kan patienterna i Kronoberg gå direkt till en sjukgymnast för att få en bedömning av besvären och behandling, utan remiss från läkare.  - Sjukgymnasterna har goda kunskaper om hur man gör funktionsbedömningar av besvär i nacke och skulderparti. Vi menar att sjukgymnasterna också kan ta ställning till hur smärtan begränsar möjligheten till arbete och om patienten behöver sjukskrivas eller inte, säger Birgitta Grahn.  Hon tror att alla berörda parter vinner på att sjukgymnaster får rätt att utfärda sjukintyg.  Patienten kan gå direkt till sjukgymnasten för att få bedömning, behandling, diagnos och ställningstagande till behov av sjukskrivning. Läkarna på vårdcentralerna avlastas arbete och kan koncentrera sig på patienter med svårare medicinska problem.  Goda möjligheter till uppföljning  - Läkarna på vårdcentralerna är tidspressade, medan sjukgymnasterna har större möjlighet att ta samtalen med patienterna om för- och nackdelar med en sjukskrivning. Ofta återkommer patienten också till sjukgymnasten regelbundet under behandlingen, vilket ger goda möjligheter till uppföljning, påpekar Birgitta Grahn.  En viktig del i forskningsprojektet är att utvärdera vad nyordningen innebär för arbetet på vårdcentralerna.  - Den här satsningen bygger på ett nära förtroende mellan sjukgymnaster och läkare, säger Birgitta Grahn.  Syftet med studien är att få vetenskapligt underlag för om sjukgymnaster i större utsträckning ska få rätt att sjukskriva vissa patientgrupper.  - Visar studien att det är positivt för patienterna, samhällets kostnader och för arbetet på vårdcentralerna bör sjukgymnasterna få utfärda sjukintyg, säger Birgitta Grahn.  Eftersom det kan krävas en lagändring för att möjliggöra projektet är det socialdepartementet som bereder dispensansökan.  ---------------------------------------------------  Kan avlasta läkarnas arbetsbörda  Olof Cronberg, chefläkare för primärvården i Landstinget Kronoberg, välkomnar att sjukgymnaster får rätt att utfärda sjukintyg.

- Jag tycker det vore mycket intressant att pröva.  Frågan om andra yrkesgrupper än läkare ska få utfärda sjukintyg är mycket kontroversiell.   Legitimerade sjukgymnasters riksförbund har länge drivit kravet att sjukgymnaster ska få sjukskriva patienter med besvär i rörelseorganen, ett krav som miljöpartiet motionerat om och Vårdförbundet stämt in i.   Socialminister Lars Engqvist (s) har dock hittills ställt sig kallsinnig och Läkarförbundet har helt avfärdat kravet.  Dags att omvärdera monopolet  Chefläkaren för primärvården i Kronoberg, Olof Cronberg, menar att Läkarförbundet tänker "skråmässigt" och att det är dags att omvärdera läkarnas monopol på sjukintyget i en tid då sjukskrivningarna ökar, läkarna är överbelastade och sjukgymnasterna får allt större betydelse för rehabiliteringen.  - Om det här projektet fungerar bra bär det inte mig emot att lagstiftningen ändras, säger han.  Läkarförbundets traditionella invändning mot att låta sjukgymnaster få utfärda sjukintyg är att dessa inte har tillräckligt djup och bred medicinsk kompetens.  - När det gäller just patienter med besvär i nacke och skuldror tycker jag att sjukgymnasterna har tillräcklig medicinsk kompetens, säger Olof Cronberg.  - Sjukgymnasterna är mer involverade och engagerade i de patienterna än läkarna, i och med att de följer patienterna regelbundet under behandlingen och ser dem träna. Därmed tror jag att de är väl så kompetenta som oss läkare att bedöma patienternas arbetsförmåga.  Försiktigt positiv till projektet  Andra plusvärden Olof Cronberg framhåller är att läkarna kan avlastas och att det är en fördel för patienten att slippa gå till både läkare och sjukgymnast.  Socialförsäkringsutskottets ordförande, Thomas Eneroth (s), är försiktigt positiv till projektet.  - Vi måste pröva olika vägar att förbättra rehabiliteringen. Att använda sjukgymnasternas kompetens bättre än i dag kan vara en väg att gå.  På infektionsmottagningen vid Norrahammars vårdcentral i Jönköping har sjuksköterskor i ett pilotförsök fått rätt att sjukskriva patienter. En utvärdering visade att de medicinska komplikationerna inte ökade, se Dagens Medicin nr 10/03.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev