Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Sjukgymnaster har låg ”dödlighet”

Publicerad: 23 september 2014, 09:45

Alla dör, men det yrke du har påverkar risken att dö före 65 års ålder.


Statistiska centralbyrån, SCB, har i en nypublicerad rapport jämfört den genomsnittliga dödligheten för alla sysselsatta med dödligheten för olika yrkesgrupper under en femårsperiod, se fakta härintill.

Den genomsnittliga dödligheten har fått index 1 och de yrkesgrupper som har ett högre åldersstandardiserat dödstal, förkortat SMR, har enligt SCB därmed högre dödlighet, och de som har ett SMR under 1 har följaktligen lägre dödlighet.

Flera vårdyrken har enligt statistiken visat sig ha en signifikant lägre dödlighet än genomsnittet. För kvinnliga barnmorskor är SMR exempelvis 0,57, för läkare 0,64 (snitt för båda könen) och för kvinnliga sjuksköterskor 0,82.

Bland manliga sjukgymnaster var SMR endast 0,42 under den aktuella perioden medan den för deras kvinnliga kollegor låg på 0,77.

I rapportens avslutande diskussion konstaterar SCB att resultatet är i linje med tidigare analyser av sambanden mellan dödlighet och yrkeskategorier. SCB skriver vidare att de faktorer som vanligtvis brukar påverka dödligheten är arbetsmiljö, yrkesvillkor, levnadsvanor och att personer med hög hälsopotential tidigt i livet rör sig till yrken som har låg dödlighet.

Jens Krey

Teamledare – nyheter

jens.krey@dagensmedicin.se

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev