Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Onsdag14.04.2021

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Nyheter

Sjukgymnaster vill sjukskriva

Publicerad: 29 April 2002, 11:31

Det behövs en genomgripande förändring i rehabiliteringsarbetet, anser LSR, Legitimerade sjukgymnasters riksförbund, i ett manifest som i dag lämnas till statsrådet Mona Sahlin.


Att låta sjukgymnaster få rätt att utfärda sjukintyg är en väg som bör prövas, anser sjukgymnasterna.  - Vår yrkesgrupp följer ofta patienten på ett nära, och över tiden mycket regelbundet sätt. Av det skälet är det rimligt att inom specifika områden överlåta rätten att utfärda intyg även till sjukgymnaster, skriver LSR.  Rehabiliteringssystemet är i dag ett Svarte Petterspel där den sjuke bollas mellan myndigheterna utan att få adekvat hjälp. Något som visar på ett systemfel, anser LSR. Den nuvarande utformningen av välfärdssystemen är, enligt förbundet, för stelbent. LSR vill därför se en genomgripande reform som på ett effektivt sätt omvandlar de resurser som i dag används för passiv ersättning till resurser för ökad hälsa, i form av förebyggande och rehabiliterande insatser.  Manifestet kan ses som en reaktion på Jan Rydhs utredning Handlingsplan för ökad hälsa i arbetslivet, (SOU 2002:5). Sjukgymnasterna känner förvisso igen sig i den lägesrapport som Jan Rydh lämnar men tycker att många av utredningens förslag till åtgärder bara är justeringar i befintliga välfärdssystem.  "Arbetslivet har blivit mer individpräglat men välfärdssystemen bygger fortfarande i mycket stor utsträckning på standardiserade lösningar, som dessutom ofta tenderar att minska rörligheten. Reformarbetet måste ha som utgångspunkt att minska inlåsningseffekterna och i stället öka den anställdes möjligheter till ett flexibelt arbetsliv", skriver LSR.  Som ett led i ett mer flexibelt rehabiliteringsarbete vill sjukgymnasterna bland annat utreda möjligheten att låta sjukgymnaster utfärda sjukintyg. Förslaget är kontroversiellt och innan det genomförs måste dess konsekvenser utredas närmare, anser LSR.  "Det viktiga är dock att övergå från en ordning med sjukskrivning som ett i huvudsak passivt instrument till att det handlar om en adekvat och aktiv rehabilitering", skriver sjukgymnasterna.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev