Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Tisdag27.10.2020

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Nyheter

Sjukgymnastik i hemmet hjälpte gamla och svaga

Publicerad: 3 Oktober 2002, 07:40

Ett träningsprogram för att behandla försämrad fysisk förmåga kan minska utvecklingen av funktionell nedsättning bland äldre personer som bor hemma. Det visar en studie som presenteras i tidskriften New England Journal of Medicine.


Funktionsnedsättning bland fysiskt sköra äldre personer kan kopplas till en ökad dödlighet. Det är dock oklart om en sådan funktionsnedsättning kan förebyggas.  I studien som utfördes av forskare vid Yale University School of Medicine, New Haven, USA, ingick 188 personer över 75 år. De var alla fysiskt sköra och levde hemma. Fysisk skörhet klassades som att inte kunna gå en kort sträcka på en viss tid, eller att inte kunna resa sig från en stol utan stöd.  Hälften av deltagarna fick genomgå ett sex månader långt behandlingsprogram i hemmiljö, som bland annat inkluderade sjukgymnastik. Utöver träning med en sjukgymnast vid 16 tillfällen, uppmanades deltagarna att utföra olika övningar tre gånger i veckan, förutsatt att de bedömdes klara detta på egen hand.  Den andra hälften, som utgjorde kontrollgrupp, fick genomgå ett teoretiskt utbildningsprogram.  Deltagarna följdes i upp till ett år. Studien visar att deltagarna i den grupp som fick genomgå behandlingsprogrammet försämrades i mindre grad vad gäller den fysiska förmågan, jämfört med kontrollgruppen.  Forskarna graderade även nedsättningar i deltagarnas fysiska förmåga med hjälp av en skala från 0-16 poäng, där stigande poäng visade försämrad fysisk förmåga. Vid studiens inledning hade deltagarna i den grupp som genomgick behandlingsprogrammet i genomsnitt 2,3 poäng på skalan medan deltagarna i kontrollgruppen hade 2,8 poäng. Efter sju månader hade deltagarna i behandlingsgruppen förbättrat sin fysiska förmåga och sänkt sin poäng till 2,0 på skalan, medan deltagarna i kontrollgruppen försämrades till 3,6 poäng. Vid tolvmånadersuppföljningen var poängen bland deltagarna i de båda grupperna 2,7 respektive 4,2 i genomsnitt.  Vinsterna av behandlingen kunde observeras hos deltagare som enligt olika kriterier bedömdes vara måttligt sköra, men inte hos dem som var mycket sköra vid studiens inledning.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev