Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Sjukhus anklagas för ”disputationsfascism”

Publicerad: 24 februari 2014, 13:06

Erfarna specialister är mycket kritiska till att klinisk kompetens nonchaleras i tillsättningen av överläkartjänster vid Skånes universitetssjukhus i Lund.


(Denna text publicerades i Dagens Medicins pappersutgåva 2013-11-20. Publicerad på sajten 2014-02-24 som bakgrundsartikel).

Alexey Dolinin och Jan-Erik Kull, båda specialistläkare i anestesi  och intensivvård, var medvetna om att Skånes universitetssjukhus hade  disputation som krav vid överläkartjänst. Men när två tjänster nyligen  annonserades ut vid kliniken för intensiv- och perioperativ vård i Lund  sökte de ändå.

– Vi ifrågasätter direktivet. Både Jan-Erik och jag ingår i  bakjours­linje sedan länge och vi tycker att det är orimligt om en sådan  här tjänst skulle gå till någon som inte gör det, säger Alexey Dolinin.

När ansökningstiden gått ut fanns totalt elva sökande. De blev dock  snabbt åtta efter det att ett sakkunnigråd strukit sökande som inte  uppfyllde sjukhusets krav om disputation och minst fem års  specialisttjänst. Två av de åtta hade gått bakjour.

– Det är klart att de andra sökande också är kompetenta och det är  upp till chefen att besluta vem som ska få tjänsten, men att vi inte ens  kommer med i tjänsteförslaget tycker jag är disputationsfascism, säger  Alexey Dolinin.

Tillsammans med Jan-Erik Kull överklagade han till sjukhuset och  skrev att de ansåg att de sakkunnigas bedömning var otillräcklig. Dels  då de hade högre kompetens än många av de andra sökande, dels då deras  engagemang i utbildning och implementering av nya metoder också vittnade  om akademisk kompetens. Men kanske framför allt för att de tvivlade på  att disputation var det som alltid borde väga tyngst.

Hur kan någon som inte har disputerat visa på vetenskaplig  skicklighet? Det undrade professor Lars Edvinsson i sakkunnigrådet i det  korta brev de fick till svar.

– Ja, det var ett ganska arrogant uttalande vi fick. Han svarar på  den frågan han vill svara på och inte den vi har ställt. Vi ifrågasätter  ju att inga andra meriter än disputation vägs in, och får ett svar om  hur man bedömde just det vetenskapliga, säger Alexey Dolinin.

Enligt Lars Edvinsson är det första gången under hans tre–fyra år i rådet som någon överklagar dess beslut.

– Vi har bedömt kompetensen och har man inte doktorerat så har man  inte doktorerat, sedan är det verksamhetschefen som tillsätter  tjänsterna.

Efter en tids övervägande valde Alexey Dolinin och Jan-Erik Kull att överklaga sjukhusets beslut till Socialstyrelsen.

Alexey Dolinin berättar att i en perfekt värld så skulle alla  överläkare ha kompetens från såväl akademin som kliniken. Och han har  försökt.

– Jag hade ett forskningsprojekt på gång men insåg efter ett tag att jag var tvungen att lägga det på hyllan.

För att du inte hade tid?

– För att jag insåg att den tid som krävs skulle tas ifrån kliniskt  arbete och göra mig till mindre läkare, och för mig är det den viktiga  biten.

Relaterat material

Grönt ljus för att kräva doktorshatt av läkare

Jens Krey

Reporter

jens.krey@dagensmedicin.se

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev