Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Sjukhus får betala extra semester för övertid

Publicerad: 25 mars 2002, 09:33

Drygt hundra läkare vid Akademiska sjukhuset i Uppsala kommer att få en extra semestervecka i år. Anledningen är att arbetsgivaren vid upprepade tillfällen brutit mot arbetstidslagen.


Enligt arbetstidslagen får en anställd inte arbeta mer än 200 timmar övertid per år. Vill arbetsgivare göra undantag från övertidstaket, måste de begära dispens och komma överens med den lokala fackliga organisationen.  Vid Akademiska sjukhuset hade inget avtal slutits mellan fack och arbetsgivare under förra året. Ändå arbetade ett hundratal läkare vid Akademiska sjukhuset mer än de 200 timmar som lagen tillåter.  - Ett tiotal läkare hade till och med gått över det absoluta taket på 416 timmars övertid per år, säger Torbjörn Karlsson, ordförande i Upplands allmänna läkarförening.  Det var efter signaler om hård belastning och omfattande övertid på flera kliniker som läkarföreningen redan i somras begärde ut övertidsuppgifter från arbetsgivaren. Eftersom flera kliniker inte hade kontroll på övertiden lät siffrorna vänta på sig - trots att arbetsgivaren enligt lag är skyldig att registrera de anställdas övertid.  - Eftersom sjukhuset har misskött sitt arbetsgivaransvar ordentligt, ville vi göra en tydlig markering, säger Torbjörn Karlsson.  Medger brist i arbetsgivaransvar  Läkarföreningen och sjukhusledningen har nu kommit överens om att de läkare som jobbade mer än 200 timmar övertid förra året ska kompenseras i form av en veckas extra ledighet under innevarande år.  De läkare som arbetat 250 timmar övertid får en vecka och en dag. De som jobbat över 300 timmar får en vecka och två dagar.  - Vi tyckte att detta var ett lämpligt straff för överutnyttjandet av personalen, säger Torbjörn Karlsson.  Sjukhusdirektör Göran Stiernstedt medger att Akademiska sjukhuset brustit i sitt arbetsgivaransvar. Men han poängterar att en stor del av ansvaret faller på läkarna själva.  - Mycket handlar om hur klinikerna planerar jourverksamheten och var man lägger kompledigheten. I framtiden får vi väl gå in och styra planeringen - men jag är övertygad om att en sådan modell kommer att möta motstånd, säger han.  Oklart hur semestern ska tas ut  I februari införde Akademiska sjukhuset ett anställningsstopp. Och exakt hur man ska klara av att ge drygt 100 läkare ytterligare en vecka ledigt är oklart.  - Jag förutsätter att man klarar av det här utan några extra resurser. Verksamheten har slarvat med tjänstgöringsplaneringen och då får man ta konsekvenserna, säger Göran Stiernstedt.  Enligt Edel Karlsson Håål, förhandlingschef på Läkarförbundet, är brott mot arbetstidslagen ett problem som blivit större i takt med att belastningen på läkarna ökat under senare år. Hon pekar också på att arbetsgivarna ibland tycks räkna in läkarnas övertidstimmar i den reguljära verksamheten.  - Övertid är något som ska uppstå i oförutsedda situationer. Det är absolut inget man ska planera verksamheten med, säger Edel Karlsson Håål.

Cecilia Bohlin

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev