Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Sjukhus hjälper dödligt sjuka att bli föräldrar genom IVF

Publicerad: 31 maj 2006, 12:50

Dödssjuka svenskar erbjuds nu möjlighet att få barn med hjälp av provrörsbefruktning, IVF. Detta trots att lagen säger nej.


På kort tid har reproduktionskliniken vid Sahlgrenska universitetssjukhuset/Sahlgrenska i Göteborg fått förfrågan från sex par där mannen, trots svår och livshotande sjukdom, vill skaffa barn med sin partner genom IVF. Detta är dock något som lagen om befruktning utanför kroppen inte tillåter då den slår fast att barnet så långt möjligt ska garanteras två föräldrar under hela sin uppväxt.

Men hur lagen ska tolkas tål att diskuteras, tycker docent Lars Nilsson, ansvarig överläkare på IVF-enheten vid Sahlgrenska universitetssjukhuset.  - Det är inte så enkelt att dra gränser i dessa fall. För vad vet vi om framtiden, egentligen. Människor kan dö eller skilja sig utan att vi kan förutsäga detta. Jag tycker att det behövs en policy för hur vi ska behandla de par som efter moget övervägande beslutat sig för att de ändå vill genomföra en IVF-behandling. Det är svårt att sätta sig till doms över parets önskan och säga nej, tycker Lars Nilsson.

I några enstaka fall har IVF-enheten på Sahlgrenska heller inte avvisat par, trots att ena parten varit svårt sjuk. Men befruktningarna lyckades inte.  - Vi har ytterligare något par där vi, trots allt, ska göra IVF, säger Lars Nilsson.

I de aktuella fallen har männen en cancersjukdom där överlevnadschansen är begränsad. Eftersom strål- och cellgiftsbehandling mot sjukdomen kan skada produktionen av spermier har männen, före behandlingen, låtit frysa ner spermier som senare kan användas vid en IVF när de har friskförklarats. Detta tar som regel runt fyra fem år.

Även IVF-enheterna på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge och Akademiska sjukhuset i Uppsala uppger att de oftare än tidigare får förfrågan om IVF-behandling från par där en part har cancer och där överlevnaden är osäker eller begränsad. I enstaka fall görs även IVF.  - Vi bildar oss först en uppfattning om hur den som är sjuk mår och ser till familjens sociala kontaktnät. Tiderna förändras och det finns många föräldrar som lever ensamma med sina barn. Jag kan förstå att man kan vilja ha barn även om den ena parten är svårt sjuk, säger Margareta Fridström, överläkare på fertilitetsenheten vid Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge.

Eva Wibling, kurator på reproduktionscentrum på Akademiska sjukhuset, tycker att dagens lagstiftning är bra eftersom den tar hänsyn till barnet.  - Men jag tycker att man har börjat rucka lite på kraven om fem års överlevnad efter cancersjukdom före IVF. Men cancerpatienterna blir ju allt oftare friska nu, så kanske är det den femåriga överlevnadsgränsen som behöver diskuteras, säger hon.

Enligt lagen om befruktning utanför kroppen ska sjukvården inför beslut om IVF beakta om barnet kommer att ha tillgång till båda sina föräldrar i 18-20 år.  - Vid IVF har samhället ett särskilt ansvar för att barnet har båda sina föräldrar under hela uppväxttiden, säger Elin Siljehag, jurist på Socialstyrelsen, som allt oftare får frågan om IVF och sjukdom både från privatpersoner och från sjukvården.

I ett brev till Socialstyrelsen vill Lars Nilsson att myndigheten initierar någon form av etisk kommitté som, tillsammans med sjukvården, drar upp riktlinjer för hur bedömningarna om vilka som ska få IVF-behandling ska gå till. Han ser annars en risk i att IVF-klinikerna börjar fatta olika typer av beslut.

Flera av de IVF-kliniker som Dagens Medicin har talat med välkomnar en etisk kommitté.  - Det här är ju en ny situation som vuxit fram. Det vore bra att ha en etisk kommitté i ryggen inför besluten, tycker Kerstin Wolff, sektionschef för reproduktionsmedicinska kliniken på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge.

Anna Wistrand, biträdande överläkare på fertilitetsenheten vid Universitetssjukhuset Örebro, håller med.  - Eftersom även kvinnor nu i ökad utsträckning låter frysa ner ägg inför strål- eller cellgiftsbehandlingar kommer den här frågan att bli allt mer aktuell. Vi har ännu inte ställts inför den men jag välkomnar en etisk kommitté, säger hon.

Socialstyrelsens generaldirektör Kjell Asplund tycker att problematiken om kriterierna för IVF är en viktig etisk fråga.  - Jag kan lova att detta är något som vi ska ta upp i Socialstyrelsens etiska råd. Frågan kan behöva genomlysas för att få en nationell samsyn, säger han.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev