Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Sjukhus och psykiatri sena i IT-utvecklingen

Publicerad: 23 augusti 2006, 08:23

I primärvården är datorjournaler införda nästan fullt ut. Utvecklingen går dock långsammare på sjukhusen och inom psykiatrin, visar en rapport från Landstingens IT-chefer, Slit.


Svenska landsting ligger långt framme i utbyggnaden av IT-stödet inom vården. Särskilt långt har utbyggnaden kommit inom radiologi och tandvård, och i användandet av e-recept och datorjournaler.

Inom primärvården sker 95 procent av all vårddokumentation via IT-stöd. På sjukhus och inom psykiatrin släpar utvecklingen efter. Där är täckningsgraden för IT-stödd vårddokumentation 69 procent respektive 75 procent.

Åtta landsting klara på sjukhus  Men mycket har hänt under det senaste året. 2005 hade endast ett landsting i Sverige infört datorjournal på sjukhus och inom psykiatrin. I år är åtta landsting helt färdiga, och ytterligare tre på god väg.

- Vården på sjukhus är mer komplex. Nu har vi stort fokus på att patienterna är mer rörliga, och att informationen därför måste bli tillgänglig på flera ställen. Men där kommer säkerhets- och integritetsfrågorna in som ett problem, säger Lars Jerlvall, IT-direktör vid Landstinget i Östergötland.

I den nationella IT-strategin för vård och omsorg som vård- och äldreomsorgsminister Ylva Johansson (s) presenterade i början av mars poängteras vikten av att öka patientens delaktighet i vården samt att informationen ska kunna följa patienten över de organisatoriska gränserna.

Skapar gemensam databas  Rapporten från Slit visar att de flesta landsting nu väljer att skapa en gemensam databas inom det egna landstinget. Databasen ska vara åtkomlig enligt principen "en patient - en journal". Det ställer höga krav på att de olika IT-systemen ska kunna kommunicera med varandra.

Många landsting väljer därför att ha samma IT-stöd för vårddokumentation inom alla vårdområden.   - I början av 1990-talet hade vi 25-30 olika system. De systemen kunde inte prata med varandra. Nu är det betydligt färre, men större, aktörer, säger Lars Jerlvall.

Fem aktörer dominerar och står i dag för 80 procent av marknaden för vårddokumentation: Melior, System Cross, Cosmic, Take Care och Profdoc.  Den nationella IT-strategin för vård och omsorg betonar också att de stora IT-investeringar som kontinuerligt görs inom vården i framtiden måste satsas utifrån ett nationellt perspektiv.

Landstingens IT-chefer har nu börjat att kartlägga hur stora kostnaderna för IT-systemen inom vården är.  - Generellt sett kan vi säga att vården är informationstung. Kostnaden för IT-lösningar ligger på ungefär 3 procent av den totala kostnadsmassan för landstingen, någonstans mellan 5 och 6 miljarder kronor årligen. Men jämfört med andra informationstunga sektorer ligger vården fortfarande lågt, säger Lars Jerlvall.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev

Se fler branschtitlar från Bonnier News