Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

fredag23.04.2021

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Nyheter

Sjukhus polisanmäler läckta journaler

Publicerad: 26 juli 2017, 06:00

Sven Klaesson, chefläkare på Södertälje sjukhus.

Foto: Simon Hastegård/Bildbyrån

Någon har lämnat ut en mängd journaler från Södertälje sjukhus till lokaltidningen. Ett brott mot sekretessen som kan ge böter eller avskedande, enligt expert på yttrandefrihet.


Ämnen i artikeln:

Södertälje sjukhus

Händelsen, där ett 30-tal journaler läckt, har polisanmälts av Sven Klaesson, chefläkare på Södertälje sjukhus. 

– Jag tycker det är förskräckligt och har inte hört att något liknande hänt tidigare, säger han till Dagens Medicin. 

Händelsen upptäcktes enligt Sven Klaesson då Länstidningen i Södertälje för cirka en månad sedan begärde att få en intervju med honom och sade sig ha tillgång till dokument gällande livsuppehållande behandling på sjukhuset. 

– Journalisten sade att de hade 30–40 dokument och skickade ett exempel per mejl, och då visade sig att det var ett journalutdrag som var avidentifierat, säger Sven Klaesson.

Han fortsätter.

– Länstidningen vill inte lämna materialet till mig och jag vet inte ens om journalerna är avidentifierade eller inte. Länstidningen säger att de hanterar det med diskretion, men jag tycker att det är mycket allvarligt att sjukhusets patientjournaler har hamnat i orätta händer.

Vet du om det har drabbat någon enskild patient? 

 – Nej, eftersom jag inte vet vilka patienter som det här rör sig om kan jag inte informera de som är drabbade, säger Sven Klaesson. 

Har ni har vidtagit några åtgärder för att det inte ska hända igen? 

 – Det är i princip omöjligt att förhindra sådana här saker. Alla som vårdar patienter har tillgång till journaler och kan skriva ut dem.

Sven Klaesson fortsätter.

– Det vi kan göra är, liksom alla andra, är att ha noggranna loggkontroller. Det innebär att vi slumpmässigt och vid misstanke går in och ser om någon otillbörligt har varit inne i journaler. Vi kommer nu bistå polisens i deras utredning bland annat genom att ta fram relevanta loggutdrag.

Nils Funcke, journalist och expert på yttrandefrihet, håller med om att detta troligen rör sig om ett sekretessbrott. 

– Jag skulle säga att det finns misstanke om att någon har begått ett brott genom att lämna ut handlingarna som faller under absolut sekretess. Om det är en enskild patient som uppgifterna rör så gäller inte meddelarfriheten, säger han. 

Gäller det även om journalerna är avidentifierade? 

– Rör det en enskild patient då är det omvända skaderekvisitet som gäller, det vill säga att skeretess är huvudregeln och offentlighet undantaget, och då har sekretessen företräda före ett eventuellt utlämnande. Vad gäller speciellt patientuppgifter så får man inte ens muntligen lämna ut sådana uppgifter. 

Vad kan straffet bli för denna typ av handling? 

– Det är böter som regel, men det beror också på vem det är. Det kan även vara så att det hamnar hos någon ansvarsnämnd. I värsta fall så har det hänt att personer som har lämnat ut sådana uppgifter både har fått böter och dessutom blivit avskedade. Men då ska det vara grovt och mera systematiskt för en så långtgående repressalie. 

Spelar syftet in? Om till exempel en läkare eller sjuksköterska vill larma om missförhållanden på sjukhuset? 

– Det kan påverka när man prövar påföljden. Om det är uppgifter i journalerna som starkt påvisar att någon på sjukhuset, exempelvis en behandlande läkare, har begått allvarliga misstag så kan det vara en förmildrande omständighet. Men grundingången är ändå att det är förbjudet att lämna ut handlingar som innehåller sekretessbelagda uppgifter. 

Hur hade personen som lämnade ut handlingarna kunnat göra istället om hen vill ge information till pressen? 

– Det hade varit att lämna ut uppgifterna muntligen och inte blanda in någon patient. Man hade kunnat säga att ”Jag vet att läkare det och det gjort det här eller att sjukhusets rutiner innebär detta”. För då skulle jag säga att meddelarfriheten gäller och då får inte myndigheten, i det här fallet sjukhuset, vidta några repressalier mot den personen. Det är frågan vilka uppgifter man lämnar ut, men även utlämnande muntligen av uppgifter som berör en patient så är ingångsläget att det är ett brott att lämna ut sådana uppgifter. 

Är det något som du tycker vårdpersonal bör tänka på om den tipsar media? 

– Rent generellt så kan man säga att använd aldrig arbetsplatsen e-postsystem. Utan ring i så fall upp reportern. Börja med att ringa upp en reporter som du litar på eller har kännedom om, och resonera kring de här frågorna. Vad som kan lämnas ut och inte.

Nils Funcke fortsätter:

– Reportern ska ju ha ett litet hum och regelverk vad som gäller, eller åtminstone ta reda på vilka risker som en sådan här källa löper.  

Är det någon skillnad vad gäller offentligt anställd vårdpersonal och personal som är anställd av en privat vårdgivare? 

– Det ska det inte vara efter halvårsskiftet. För då inträdde en meddelarfrihet även för offentligt finansierad verksamhet som drivs i privat regi. Men den meddelarfriheten innebär ju inte att du får lämna ut handlingar, och då spelar det ingen roll om handlingarna skulle betecknas som offentliga eller inte. Då är det bara muntligt som man kan lämna ut uppgifter, säger Nils Funcke. 

Vad gäller polisanmälan så kommenterar Daniel Nordström, chefredaktör på Länstidningen i Södertälje, det så här i den aktuella tidningen:

– Jag ser inga konstigheter med den. Sjukhuset befarar att journaler har läckt och anmälan har därför gjorts med tanke på patientsäkerheten.

EMILIA LARSSON

Ämnen i artikeln:

Södertälje sjukhus

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev