Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Tisdag20.10.2020

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Nyheter

Sjukhusen i Stockholm ger den säkraste vården i Sverige

Publicerad: 7 Februari 2007, 09:40

Sjukhusen i Stockholm ger den säkraste vården i Sverige

Foto: Danderyds sjukhus i Stockholms läns landsting, ett av sjukhusen där risken att dö är som lägst. Foto: Danderyds sjukhus

Risken att dö på sjukhus varierar kraftigt mellan olika landsting. För första gången kan en ny jämförelsemetod visa var risken är störst.


En patient som läggs in på ett sjukhus i Västmanland löper betydligt högre risk att dö på sjukhuset än om samma patient i stället hade hamnat på ett sjukhus i Stockholm. Det visar det första försöket att jämföra risken att dö på sjukhus i olika landsting.

– Målet är att förbättra patientsäkerheten. En del dödsfall går givetvis inte att undvika medan andra går att undvika och det är dem vi vill åt. Och om man räddar ett liv med en förbättrad patientsäkerhet, har man sannolikt samtidigt räddat minst ett tiotal patienter från att bli sjukare på grund av sjukhusvistelsen, säger Urban Jürgensen, chefläkare vid Höglandssjukhuset i Eksjö.

Tillsammans med Max Köster, statistiker vid epidemiologiskt centrum på Socialstyrelsen och Hans Rutberg, chefläkare vid Universitetssjukhuset i Linköping, har Urban Jürgensen räknat ut om och
i så fall hur risken att dö på sjukhus skiljer sig åt mellan olika landsting.

Inspirerade av brittisk jämförelse
De har även fått hjälp av Brian Jarman, en brittisk läkare och professor som ligger bakom en liknande jämförelse i Storbritannien.

– Han har visat att man kan rädda liv med relativt enkla åtgärder. Dessutom kostar dålig vård nästan alltid mer än en säker vård, säger Urban Jürgensen.

Han och hans kollegor utgick från patientregistret och kontrollerade alla dödsfall åren 1998–2005 för de 56 diagnoskategorier som står för ganska exakt 80 procent av alla dödsfall på svenska sjukhus.

Med hjälp av ett antal olika oberoende variabler – exempelvis ålder, kön, inskrivningssätt, vårdtid, huvuddiagnos samt planerad eller icke planerad vård – räknade de sedan ut hur många dödsfall som kunde förväntas. Resultatet blev ett standardiserat mortalitetsindex där 1,0 representerar att lika många dör som förväntat.

– Sedan jämförde vi det med det faktiska, det vill säga hur många som faktiskt dog i de olika landstingen, säger Urban Jürgensen.

Det resulterade i en kvot. Om kvoten blev större än 1,0 fanns en överdödlighet, det dog alltså fler patienter än förväntat – och om kvoten blev mindre dog färre än vad man kunde förvänta sig.

Vårdprogram följs inte alltid
Resultatet visar att Stockholm har den lägsta risken. I Stockholms läns landsting är risken att dö på sjukhus 0,87 – det vill säga 13 procent lägre än förväntat med tanke på hur patientunderlaget ser ut. Andra landsting med låg risk är Dalarna, Kronoberg, Västerbotten och Jämtland.

Till landsting som har högre risk än förväntat hör exempelvis Uppsala, Örebro, Sörmanland och Västmanland som hamnar allra högst med ett mortalitetsindex på 1,2. Risken att dö på ett sjukhus i Västmanland är alltså 20 procent högre än vad den borde vara.

– Det finns många exempel på hur siffrorna skulle kunna förbättras. Vi i Sverige är jätteduktiga på att utarbeta vårdplaner och vårdprogram. Problemet är bara att vi inte följer dem, åtminstone inte så bra som vi borde, säger Urban Jürgensen.

Till de sjukdomar där han anser att antalet dödsfall bör gå att minska, hör kirurgiska infektioner, blodförgiftning och hjärt-kärlsjukdom.

För att illustrera vad han menar berättar Urban Jürgensen att han nyligen talade inför nästan 1 400 åhörare, de flesta läkare och sjuksköterskor, på en konferens om just patientsäkerhet, den 30–31 januari.

– Jag frågade hur många som hade läst det nationella vårdprogrammet för att behandla lunginflammation. Fyra räckte upp handen. Det säger en del.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev