måndag20 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Sjukhusläkarna kräver att lönesamtalen slopas

Publicerad: 11 april 2006, 10:23

Sjukhusläkarföreningen vill återgå till den traditionella löneförhandlingsmodellen. Orsaken är att modellen med lönesamtal inte har fungerat.


Lönerna var en av de frågor som diskuterades vid Sjukhusläkarföreningens fullmäktigemöte i fredags den 7 april.  År 2001 skrev Läkarförbundet under ett nytt löneavtal som gav medlemmarna rätt till lönesamtal. Löneförhandlingsmodellen innebär att lönen sätts efter samtal mellan chef och anställd, till skillnad mot den traditionella lönesättningen där lönen sätts genom förhandlingar mellan arbetsgivaren och de fackliga företrädarna.

Men modellen med lönesamtal har kritiserats. En genomgång som Dagens Medicin gjorde år 2003 visade att 18 av 28 lokala läkarföreningar fortfarande förhandlade enligt den traditionella modellen. Åtta läkarföreningar hade genomfört försök med begränsade lönesamtal på vissa kliniker och endast två föreningar hade förhandlat helt enligt den nya lönemodellen, se Dagens Medicin nr 6/03.

"De som inte är framåt körs över"  Ett problem har varit att långtifrån alla medlemmar har fått möjlighet till lönesamtal med sina närmsta chefer. Andra har upplevt att chefen saknar mandat att sätta löner.

- Visst passar lönesamtalsmodellen för den som är stark och kan tala för sig, men det gäller inte alla. Vi ser hellre att fackligt aktiva är med vid löneförhandlingarna. Annars finns det risk att de som inte är så framåt körs över, säger Einar Arnbjörnsson, sekreterare för Sjukhusläkarföreningens lokalavdelning i Lund.

Det var den föreningen som inför Sjukhusläkarföreningens fullmäktige motionerat om en återgång till det traditionella lönesystemet. Motionen bifölls och har nu skickats vidare till Läkarförbundets fullmäktige.

Eftersom den traditionella lönesättningen kräver kunskap hos de fackliga representanterna vill Sjukhusläkarföreningen också att Läkarförbundet får i uppdrag att arrangera utbildning i traditionell förhandlingsmodell, vilket också föreslås till förbundets fullmäktige.

- Den nya lönesamtalsmodellen har inte visat sig vara effektiv för löneutvecklingen. I stället har det snarare handlat om lönebeskedsmodellen, där arbetsgivaren helt enkelt meddelar lönen, säger Marie Wedin, ordförande i Sjukhusläkarföreningen.

Jourarbete annan het fråga  Torbjörn Karlsson, som sitter i Sjukhusläkarföreningens styrelse och arbetar vid Akademiska sjukhuset i Uppsala, tror att Läkarförbundet har stor chans att påverka när det gäller lönesättning.

- Ja, förbundet kan nog påverka väldigt mycket i den här frågan. Vi vill också att man ska kunna identifiera var de orimliga löneskillnaderna finns, säger han.

En annan het fråga som diskuterades vid fullmäktige var EU:s arbetstidsdirektiv och hur det kommer att påverka läkarnas jourarbete. Detta med bakgrund av de beslutade riktlinjerna för jour i Region Skåne och planerna på förändringar i övriga landet. Den debatten ledde dock inte till några beslut på Sjukhusläkarföreningens fullmäktigemöte utan handlade snarare om information.

Frågan om chefskapet i vården diskuterades också. Bland annat bifölls en motion om obligatorisk ledarskapsutbildning under specialistutbildningen.

Sara Johansson

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev