Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Sjukintyg första dagen minskade kortfrånvaron på Sahlgrenska

Publicerad: 31 oktober 2006, 13:15

När Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg införde krav på sjukintyg från dag ett för den som ofta var sjuk, möttes det av kritik. Ett år senare har den återkommande korttidsfrånvaron minskat till en tredjedel.


För att få ned korttidsfrånvaron satsade Sahlgrenska universitetssjukhuset/Sahlgrenska på både morot och piska. Piskan, krav på sjukintyg från dag ett för personal som ofta var sjuk, infördes för ett år sedan. I kombination med en rad andra åtgärder syftade kravet till att få ner korttidssjukfrånvaron. Det har sjukhuset också lyckats med.

– Vi har fått ner de återkommande korttidssjukskrivningarna med två tredjedelar. När vi inledde projektet hade 378 av våra cirka 3 600 anställda varit sjukskrivna vid fem eller fler tillfällen det senaste året. När vi gjorde senaste mätningen i augusti var siffran nere på 131 personer, berättar Anne Skånberg, personalchef på område Sahlgrenska.

Sjukhuset införde obligatorisk rehabiliteringsutredning för all personal som varit sjuk vid fyra tillfällen det senaste året. Enligt lagen är en arbetsgivare skyldig att genomföra en sådan utredning när någon varit sjuk vid sex tillfällen under ett år, eller under en sammanhängande period av mer än fyra veckor.

Utredningen går ut på att den anställda och närmaste chef gemensamt försöker komma fram till varför sjukfrånvaron är hög. Om chefen anser det befogat kan han eller hon kräva sjukintyg från första dagen nästa gång personen är sjuk.

Hot om uppsägning mötte kritik
När ledningen informerade om de nya reglerna underströks att olovlig frånvaro kunde leda till disciplinära åtgärder, till och med uppsägning. Många anställda såg de nya reglerna som en insinuation om att de var hemma från jobbet utan att vara sjuka, se Dagens Medicin nr 37/05.

I dag har kritiken tystnat. Skälet är att de andra delarna i försöken att få ned frånvaron har varit framgångsrika. Bland annat tecknade Sahlgrenska ett avtal med ett krishanteringsföretag, dit cheferna kunde hänvisa anställda som ofta var sjukskrivna.

– Sjukdom kombineras ofta med problem i privatlivet. Det kan vara skilsmässor, dödsfall i familjen och liknande. Då kanske man sjukskriver sig fast man egentligen inte är sjuk. Nu kan cheferna erbjuda den anställda att komma i kontakt med en psykolog, beteendevetare, jurist eller ekonom, säger Anne Skånberg.

Intyg har visats upp av ett 40-tal
Hittills har ett 80-tal personer erbjudits hjälp från krishanteringsföretaget. Samtidigt har 299 personer det senaste året varit sjukskrivna så ofta att de har fått genomgå en rehabiliteringsutredning. Av dessa har 106 personer fått veta att de måste visa upp sjukintyg från första dagen vid nästa sjukskrivning. Ett 40-tal av dessa har blivit sjuka igen och alltså tvingats visa upp ett intyg. Men enligt Anne Skånberg har inga disciplinära åtgärder vidtagits mot någon.

Facket ställer sig positivt till satsningen.
– Jag tycker att det är ett bra upplägg. Det är ju värre med en arbetsgivare som inte bryr sig om någon är borta 18 gånger på ett år, säger Marita Tenggren, ordförande för Vårdförbundet på Sahlgrenska.

– Och den här delen med förstadagsintyg har ju funnits med i lagstiftningen i åratal, vad man gjort är att tuffa till formuleringarna, samtidigt som man lagt ut på linjecheferna att bedöma huruvida någon ska behöva visa sjukintyg från dag ett. Och det tycker vi är viktigt, att det inte styrs centralt utan av närmsta chef, säger hon.

Agneta Ahl, vårdenhetschef på avdelning 32, anser att rehabiliteringsutredningarna varit framgångsrika.

– Jag känner att det finns en annan form av samtalskontakt mellan mig och personalen. Vi har lyft problemen och kan bättre analysera vad de beror på. Personalen kan känna att det finns ett intresse att stötta dem, säger hon.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev