Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

tisdag18.05.2021

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Nyheter

Sjuksköterskor pressade av ny kommunal arbetsgivare

Publicerad: 12 november 2008, 08:33

Vid årsskiftet bytte runt 70 sjuksköterskor från Landstinget i Kalmar län arbetsgivare när hemsjukvården kommunaliserades. De har mötts av tuffa arbetsvillkor i en organisation som ännu inte hittat sin form.


Genom en skatteväxling mellan landstinget och de tolv kommunerna i Kalmar län har all vård som utförs i hemmen blivit kommunernas ansvar.

För sjuksköterskorna på vårdcentralernas distriktssköterskemottagningar innebar förändringen att de måste välja sida, antingen genom att arbeta kvar inom den landstingsdrivna primärvården eller gå över till någon av kommunerna för att helt ägna sig åt hemsjukvård.

Totalt 100 tjänster fördes över från landsting till kommun. Hur övergången har fungerat varierar från kommun till kommun. Flera sjuksköterskor som Dagens Medicin talat med vågar inte uttala sig offentligt.

Kommunal hemsjukvård i Kalmar län

Övertagandet omfattar hemsjukvård, hembesök samt all rehabilitering och huvuddelen av alla hjälpmedel som skrivs ut av arbetsterapeuter och sjukgymnaster.
Landstinget har fortsatt ansvar för vård och rehabilitering som ges på vårdcentral, distriktssköterske- mottagningar eller sjukhus.

– Signalerna från medlemmar som gick över till kommunerna är att de tycker att arbetssituationen har blivit tuffare. Det är fler hembesök som ska klaras av på kort tid. Några av dem som flyttade över till kommunal verksamhet har slutat för att åter börja arbeta inom landstinget, berättar Ann-Sofie Togner, ordförande för Vårdförbundet i Kalmar.

Att överflyttningen av hemsjukvården tagit på krafterna bekräftas av Christina Erlandsson, verksamhetschef för hemsjukvården i Kalmar kommun.

– Sjuksköterskorna som kom över till kommunen har fått många nya patienter och nya arbetsuppgifter, berättar hon.

Många frågor olösta
Bland annat finns problem med gränsdragningar om vem som ska göra vad i den nya organisationen.
Kan landstinget kräva att hemsjukvården ska göra besök hos vissa patienter? Hur får de olika
organisationerna tillgång till information om patienterna som journalförs i olika system?

Dessa frågor, och annat som rör arbetsformer och rutiner, är fortfarande under utarbetande, berättar Gunvor Adolfsson, primärvårdsstrateg i Landstinget i Kalmar län.

– Nu under hösten följer vi upp arbetet i sex av kommunerna och under 2010 ska vi göra en större utvärdering säger Gunvor Adolfsson, som tycker att förflyttningen av hemsjukvården har fungerat ”jättebra”.

Till Borgholms kommun på Öland kom fem sjuksköterskor som tidigare arbetat på olika distriktssköterskemottagningar. En av dem är distriktssjuksköterskan Monika Johansson. I den nya organisationen är hon enhetschef för hemsjukvården i Borgholms kommun.

Hon tycker att övergången i det stora hela har fungerat bra men att det finns problem med att arbeta frikopplad från vårdcentralen och den medicinska kompetens som finns där.

– Vi sjuksköterskor skulle behöva något nätverk eller funktion där vi kan utbyta erfarenheter och arbeta med kompetensutveckling. Särskilt vi på mindre orter kan behöva detta, säger Monika Johansson.

Skulle förenkla för patienter
Vitsen med omorganisationen var att underlätta för patienter genom att lägga hemtjänst och hemsjukvård i samma organisation. Men det är fortfarande inte lätt för patienterna att veta om de ska ringa hemsjukvården eller till vårdcentralen då de behöver hjälp, berättar Monika Johansson.

Hon ser gärna att hela primärvården kommunaliseras.

– Då skulle vi tillhöra ett större team och ha närmare tillgång till en bredare kompetens.

Men hon tycker att sjuksköterskorna borde ha fått vara med och påverka under förändringsarbetet.

– Här i Kalmar län gick det väldigt fort. Vi hade ingen möjlighet att påverka och kände oss inte delaktiga i omorganisationen. Därför var många negativt inställda när det plötsligt blev dags att välja var och hur man ville arbeta, säger Monika Johansson.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev