Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

lördag08.05.2021

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Nyheter

Sjuksköterskor ska leda läkare i hemsjukvården

Publicerad: 28 mars 2006, 11:29

När fler läkare ska arbeta inom kommuner blir de underställda sjuksköterskor. Det är ingen bra lösning, anser Läkarförbundet.


I propositionen Nationell utvecklingsplan för vård och omsorg om äldre, som presenterades i onsdags, den 22 mars, föreslår regeringen att kommunerna ska få ökad tillgång till läkare. Detta genom att landsting och kommuner enligt en ny bestämmelse i hälso- och sjukvårdslagen åläggs att sluta avtal som innebär att kommunerna garanteras läkarinsatser i hemsjukvården.

Om landstinget inte lyckas uppfylla sin del av avtalet har kommunerna rätt att på egen hand anlita läkare och skicka räkningen till landstinget. Ungefär hälften av alla landsting och kommuner beräknas redan i dag ha liknande former av avtal.

I propositionen konstaterar regeringen att det är angeläget att de läkare som kommunerna anlitar används på ett sådant sätt att kravet på en god vård tillgodoses. Därför bör kommunen utse en person som fördelar läkarinsatserna så att de medicinska insatserna prioriteras till de patienter som bäst behöver dem.  Enligt regeringen är de medicinskt ansvariga sjuksköterskorna, MAS:arna, i kommunerna lämpliga att leda läkarna, eftersom dessa är de i kommunerna som har högst medicinsk kompetens. Regeringen pekar också ut kommunala verksamhetschefer som väl skickade att leda läkare, eftersom verksamhetscheferna har ett övergripande ledningsansvar.  

Verksamhetschefer inom kommuner har ett större ansvarsområde än i landstingen. De kan exempelvis vara socialchefer eller äldreomsorgschefer och det finns inga krav på att de ska ha vårdutbildning.

Läkarfacket kritiserar förslag  Tidigare i år har en hård diskussion om vilka som ska vara chefer i vården, läkare eller andra yrkesgrupper,  ägt rum framför allt inom Läkarförbundet. Förbundets ordförande Eva Nilsson Bågenholm är nu kritisk till regeringens förslag att sjuksköterskor ska leda läkarna i hemsjukvården.

- Det är tveksamt om MAS:arnas kompetens alltid räcker till. De har i tidigare utredningar själva uppgivit att det inte alltid fungerar. Vi vill istället att man satsar på allmänläkarna så att de äldre får en fast läkarkontakt, säger hon.

Eva Nilsson Bågenholm tycker att det är fel av regeringen att försöka komma runt läkarbristen genom att låta andra yrkesgrupper täcka upp för läkarna.

- Det är att börja i fel ände. Även om MAS:arna oftast är mycket erfarna och duktiga, så är de ingen lösning när grundproblemet är läkarbrist, säger hon.

Margareta Bladfors-Eriksson, MAS i Luleå kommun och ordförande i Riksföreningen för medicinskt ansvariga sjuksköterskor, känner inte igen sig i Eva Nilsson Bågenholms beskrivning.

- Vi har inte bristande kompetens när det gäller att se när läkare behövs. Det är bra även för doktorerna att propositionen tydliggör att de behövs i äldrevården, säger Margareta Bladfors-Eriksson.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev