Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

söndag09.05.2021

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Nyheter

Sjuksköterskor ska utbildas till att utföra läkaruppgifter

Publicerad: 15 november 2002, 12:04

Högskolan i Skövde planerar en vidareutbildning som ska ge sjuksköterskor kompetens att utföra vissa läkaruppgifter. Primärvården i Skaraborg stöttar planerna och räknar med att de nya sjuksköterskorna ska kunna avlasta läkarna ute på vårdcentralerna.


Utbildningen till avancerad specialistsjuksköterska omfattar 80 poäng och vänder sig till dem som redan läst vidare till distriktssjuksköterska. Utbildningen planeras i tätt samarbete med Primärvården Skaraborg och syftet är att ge sjuksköterskan kompetens att ställa diagnos, fatta medicinska beslut och förskriva medicin inom vissa områden.   - Vi arbetar sedan länge med sjuksköterskeledda teammottagningar och det här skulle kunna vara ett sätt att utveckla sjuksköterskornas roll ännu mer. Dessutom har vi ju läkarbrist och då är det ju bra om sjuksköterskorna kan avlasta läkarna, säger Per Angesjö, distriktsläkare och primärvårdens representant i arbetet med den nya utbildningen.

Förebilder från Storbritannien  Utbildningen ska dra i gång redan nästa höst och inledningsvis kommer det att röra sig om tolv platser. Utbildningsplanen är ännu inte klar, men tanken är att huvudämnet omvårdnad ska kantas av kurser i biomedicin.   - Det finns fortfarande en hel del frågetecken som måste redas ut. Men vi vet att det finns ett intresse bland distriktssjuksköterskorna och ett uttalat behov ute i verksamheten, säger Lena Mårtensson, prefekt vid institutionen för hälso- och vårdvetenskap på Högskolan i Skövde.   Förebilden finns i Storbritannien och USA, där så kallade nurse practitioners självständigt ställer diagnos och behandlar enklare akuta fall. Det kan bland annat röra sig om övre luftvägsinfektioner eller kroniska sjukdomar som till exempel astma och reumatism.

Tidigare planer fick skarp kritik  När Mitthögskolan i Östersund presenterade planerna på en liknande utbildning för drygt ett år sedan möttes de av skarp kritik från läkarhåll, se bland annat Dagens Medicin nr 41/01.   - Vi är medvetna om att det här är kontroversiella tankar. Men det viktiga är att fokusera på möjligheterna att utveckla sjukvården i stället för att låsa fast sig i ett traditionellt revirtänkande, säger Lena Mårtensson.  För Lars Olén, ordförande i Skaraborgs läkarförening, kommer upplysningen om den nya sjuksköterskeutbildningen som en nyhet. Men innebär utbildningen att specialistsjuksköterskorna får fördjupade kunskaper inom områden som de i praktiken ansvarar för redan i dag ser han inga hinder - tvärtom. Är syftet däremot att föra över medicinska beslut från läkaren till sjuksköterskan, är Lars Olén mycket skeptisk till utbildningen.  - Patienten har rätt att ställa höga krav på medicinsk kompetens och idag är det bara läkarna som är utbildade i att till exempel ställa en differentialdiagnos, förklarar Lars Olén.

Finns inte några formella hinder  Men enligt Socialstyrelsen finns det egentligen inga formella hinder för att låta sjuksköterskor ta över flera sysslor som traditionellt betraktats som läkaruppgifter. I dag är det verksamhetschefen som ansvarar för att arbetsuppgifterna fördelas på bästa sätt.   Gunilla Hulth-Backlund, chef på behörighets- och utbildningsenheten vid Socialstyrelsen, pekar också på att det redan skett en ansvarsförskjutning där specialistsjuksköterskor till exempel har egna diabetes- och blodtryckspatienter.   - Men det är klart att vi kommer att följa utvecklingen med patientsäkerheten som utgångspunkt. Visar det sig att ansvarsförskjutningen resulterar i fler tillsynsärenden måste vi självfallet överväga en striktare reglering, säger Gunilla Hulth-Backlund.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev