Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Sjuksköterskor utbildas för att vårda barn med cancer

Publicerad: 11 mars 2002, 09:01

Våren 2003 startar en ny nationell högskoleutbildning i barnonkologisk omvårdnad för sjuksköterskor. Utbildningen vänder sig till sjuksköterskor med erfarenhet från cancervård och ska ges vid Sahlgrenska akademin på Göteborgs universitet och finansieras av Barncancerfonden.


I Sverige finns i dag sex barnonkologiska centra som är förlagda till universitetssjukhusen i Umeå, Uppsala, Stockholm, Göteborg, Linköping och Lund.   På flera håll upplevs dock personalbristen som ett växande problem. Dessutom efterfrågar många sjuksköterskor utbildning inom barncancerområdet.   Det är bakgrunden till att Barncancerfonden nu tagit initiativ till en nationell utbildning för sjuksköterskor som vill jobba med barncancervård.  - Genom att ge befintliga sjuksköterskor chansen till fortbildning och fördjupade kunskaper, hoppas vi att arbetsgivarna ska kunna behålla och locka till sig ny personal, säger Eva Gillström, arbetande styrelseordförande vid Barncancerfonden.  Ger kunskap i omhändertagande  Utbildningen vid Sahlgrenska akademin, som  är ett samarbete mellan medicinska fakulteten,  odontologiska fakulteten, före detta Vårdhögskolan och Sahlgrenska universitetssjukhuset, startar i januari och omfattar sammanlagt 30 högskolepoäng. I detta ingår 20 poäng omvårdnad med inriktning på barnonkologi på C-nivå och 10 poäng medicinsk barnonkologi. Sjuk- sköterskor som har erfarenhet av barn- eller vuxencancervård prioriteras i urvalsprocessen.  - Metoderna inom barncancervården har förbättrats och allt fler botas. Men eftersom behandlingarna kan vara väldigt traumatiska för både barn och anhöriga krävs också bättre kunskaper i hur man omhändertar på bästa sätt, förklarar Karin Enskär, lektor vid Hälsohögskolan i Jönköping och ansvarig för kursen i omvårdnad.   Tidigare har färdiga sjuksköterskor haft möjlighet att bygga på sin utbildning med 5 poäng i barnonkologi.   Men dessa satsningar har varit beroende av lokala initiativ. Målet med den nya utbildningen är att öppna dörrarna för sjuksköterskor som jobbar inom cancervården över hela landet.   Utbildningen går på deltid och löper över två år. Två veckor per år kommer deltagarna att tillbringa på internat utanför Göteborg.   Dessutom ska de bedriva självstudier och göra klinisk utbildning motsvarande en dag per vecka under utbildningstiden.   Tanken är att arbetsgivaren ska avsätta tid och betala lön under utbildningstiden.  Fond vill lägga grund för forskning  - Det här är ett gyllene tillfälle för oss. Vi ser det både som ett rekryteringsinstrument och ett sätt att höja kompetensen, vilket i slutändan kommer barnpatienterna till godo, säger Ildikó Màrky, verksamhetschef på barnonkologen vid Sahlgrenska universitetssjukhuset/Östra och ansvarig för den medicinska delen av utbildningen.  Det är första gången som Barncancerfonden finansierar en högskoleutbildning. Fonden räknar med att utbildningen kommer att kosta 2,8 miljoner kronor för två år. Visar det sig att satsningen ger goda resultat, räknar man med att fortsätta med utbildningen.  - Vi vill lägga grunden för vidare vårdforskning. Men för att sprida kompetensen jämnt över landet, kommer vi nog att förlägga utbildningen till en annan ort nästa gång, säger Eva Gillström.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev