fredag27 januari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Sjuksköterskors rätt att skriva ut antibiotika dröjer

Publicerad: 21 september 2005, 07:32

Sjuksköterskor som vidareutbildat sig och tagit över vissa läkaruppgifter får inte utökad förskrivningsrätt. Både Socialstyrelsen och Läkemedelsverket säger nej till dispens, men av olika skäl.


Primärvården i Skaraborg i Västra Götalandsregionen har hos socialdepartementet begärt utvidgad förskrivningsrätt för de sjuksköterskor som gått en 80-poängs påbyggnadsutbildning till avancerad specialistsjuksköterska vid Högskolan Skövde. Se även Dagens Medicin nr 12/05.

Men både Läkemedelsverket och Socialstyrelsen säger nej, om än med olika motiveringar. Svaren visar att det finns en tydlig spricka mellan myndigheterna i synen på hur förskrivningsrätten för sjuksköterskor ska regleras.

Läkemedelsverket befarar att en utökad förskrivningsrätt för specialistsjuksköterskor kan leda till ökad antibiotikaanvändning, medan Socialstyrelsen öppnar för att utökad förskrivningsrätt kan bli möjligt i framtiden, men inte är möjlig med dagens regelverk.

Har tagit över vissa läkaruppgifter  Sedan årsskiftet arbetar en handfull distriktssköterskor som avancerade specialistsjuksköterskor inom primärvården i Skaraborg. De har tagit över vissa läkaruppgifter och bedriver självständiga mottagningar för patienter med främst luftvägsinfektioner.

Högskolan Skövde och primärvården i Skaraborg ville att de avancerade specialistsjuksköterskorna skulle få rätt att skriva ut medicin till de patienter som de tar ansvar för. Därför ansökte primärvården i Skaraborg hos socialdepartementet om en särskild dispens. Socialdepartementet har begärt yttrande från Socialstyrelsen och Läkemedelsverket.

Läkemedelsverket är i sitt svar kritiskt till projektet med avancerade specialistsjuksköterskor och ifrågasätter om de är tillräckligt kunniga för att ställa diagnoser som är "omvittnat svåra att ställa även för erfarna läkare". "En ökad tillgänglighet till sjukvård vid banala övre luftvägsinfektioner skulle kunna tänkas motverka den positiva trend med minskad antibiotikaförskrivning som uppnåtts", skriver Läkemedelsverket.

Socialstyrelsen konstaterar att dagens regelverk inte ger möjlighet till dispens men hänvisar till en kommande översyn av föreskrifterna om förskrivningsrätten. Myndigheten har tidigare öppnat för att sjuksköterskor i framtiden ska få förskriva fler läkemedel. Vem som får förskrivningsrätt skulle då avgöras av verksamhetschefen, se även Dagens Medicin nr 24-32/05.

Inte emot lokala dispenser  Socialstyrelsen anser att önskemålen från primärvården i Skaraborg kan bli ett "konkret exempel på hur förskrivningsrätten kan anpassas efter lokala behov".

- Det är förvånande att Socialstyrelsen går ut offentligt med något som det ännu inte finns något beslut om. De måste samråda med Läkemedelsverket om detta. Vi är i sig inte emot att det ges lokala förskrivningsdispenser för sjuksköterskor inom till exempel diabetesvården, men att tala om att det kan bli aktuellt att ge sjuksköterskor förskrivningsrätt för antibiotika är att gå lite väl långt, säger professor Jan Liliemark, ämnesområdeschef för farmakoterapi på Läkemedelsverket.

Har inte påbörjat översynen  Ännu har Socialstyrelsen inte påbörjat översynen av förskrivningsförfattningen utan avvaktar direktiv från sina jurister.

- Vilka läkemedelsområden som kan bli aktuella för en mer verksamhetsanpassad förskrivningsrätt för sjuksköterskor vet vi inte ännu, säger Helén Lieberman-Ram, utredare på Socialstyrelsens enhet för medicinsk kvalitetsuppföljning.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev