Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Sjukskrivningar kan kortas med bättre rutiner

Publicerad: 10 juni 2003, 11:30

Det går att korta sjukskrivningarnas längd väsentligt endast genom att ändra rutinerna på försäkringskassan. Det menar Bengt Arnetz, professor i socialmedicin vid Uppsala universitet.


Bengt Arnetz har nyligen publicerat en studie i en amerikansk tidskrift om arbetsmiljö, JOEM. Studien omfattar 137 personer som varit inskrivna vid två försäkringskassor i södra Stockholm under 1996. Personerna var sjukskrivna för muskeloskeletala sjukdomstillstånd, som inte fordrar operation.  Av dem har 72 personer fått sedvanliga åtgärder från försäkringskassan. För de resterande 65 har ett specialprogram komponerats. Det innehöll två punkter:  * Den sjukskrivne fick en särskild "coach" från försäkringskassan, en person som skulle fungera som en "medlare" mellan arbetsgivaren och den sjukskrivne.  * Den sjukskrivne erbjöds tidigt ett arbetsplatsbesök, något som alla nappade på. Vid besöket närvarade arbetsgivaren, den sjukskrivne, coachen från försäkringskassan och en ergonom.  Målet vid mötet var att komma fram till vad som krävs för att den sjukskrivne ska komma tillbaka till arbetsplatsen. Och det är inte det vanliga, menar Bengt Arnetz, som är kritisk till hur försäkringskassorna arbetar i dag.  - Ofta ligger fokus på att rätta till allt som inte fungerar. Men om fokus i stället ligger på den funktionsförmåga som finns kvar, då kan det krävas små insatser för att någon ska komma tillbaka till arbetsplatsen, säger han.  - Många gånger låg psykosociala frågor och ergonomiska orsaker bakom sjukskrivningen. Det kunde röra sig om någon liten konflikt som låg kvar olöst, något som de inblandade aldrig hade satt sig ned för att titta igenom. Det blev coachens roll att ta tag i dessa frågor.  Kontakt påskyndar tillfrisknande  Arbetsplatsbesöket gjorde det möjligt för den sjukskrivne att komma tillbaka på deltid. Och kontakten med arbetsplatsen påskyndar tillfrisknandet, enligt studien.  - I dag finns en uppfattning om att arbete är farligt i sig. Det är helt fel. Vi kunde visa att arbete till och med var befrämjande för att återgå till arbete.  Enligt studien var sannolikheten för att återgå till arbete 150 procent större i gruppen som fått särskilda insatser. Personerna i denna grupp var sjukskrivna i snitt 145 dagar per år efter 12 månader. I kontrollgruppen var motsvarade siffra 198 dagar. Omräknat till kostnader betyder det att varje satsad socialförsäkringskrona gav 6,80 kronor tillbaka igruppen som fått specialbehandling. Iden andra gruppen gav varje satsad krona 1krona tillbaka.  Vill göra det obligatoriskt  - Det behövdes inga extra resurser för att genomföra detta, utan det handlade om en omfördelning av försäkringskassans resurser. De satsade mer tid på varje sjukskriven person i början av sjukskrivningen - men istället blev de sjukskrivna friska fortare och behövde då mindre resurser, säger Bengt Arnetz.  Hans förslag är att det blir ett obligatoriskt inslag i försäkringskassans rehabiliteringsplan att erbjuda alla sjukskrivna en coach och ett tidigt arbetsplatsmöte.  Om det är så enkelt som du beskriver - varför görs inte detta redan i dag?  - Jaa du - bra fråga. Varför använder inte alla de senaste behandlingsrekommendationerna för specifika sjukdomar? Man implementerar inte all kunskap som finns, och det finns väldigt lite kunskap om varför man inte gör det.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev