Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Sjukt hjärta bakom nära vartannat fall av hastig naturlig död hos unga

Publicerad: 28 november 2005, 12:30

RIKSSTÄMMAN. Hjärtsjukdom är orsaken i nästan hälften av de fall då relativt unga människor dör en hastig naturlig död. Men även epilepsi, lungsjukdom och infektion skördar liv, visar en genomgång vid Rättsmedicinalverket.


Ungefär ett av tio dödsfall faller under definitionen hastig naturlig död, HND. Det är dödsfall där den döda  - på grund av det snabba sjukdomsförloppet - inte har hunnit läkarundersökas innan döden inträffar.

En tidigare sammanställning av HND som gjordes på Rättsmedicinalverkets rättsmedicinska avdelning i Uppsala, och som inkluderade alla åldersgrupper, visade en kraftig överrepresentation för död relaterad till långvarig hjärt-kärlsjukdom.

- Att hjärt-kärlsjukdomarna fick stort genomslag när man tittar på alla åldersgrupper är ju inte så konstigt. Därför ville vi undersöka hur det var hos relativt unga personer, säger Ingemar Thiblin, docent och överläkare vid rättsmedicinska avdelningen i Uppsala.

Ser dödsfall i epilepsi som onödiga  958 personer i åldrarna 5 till 44 år ingick i undersökningen. Alla hade dött hastigt och naturligt, om än oväntat, och obducerats vid rättsmedicinska avdelningen i Uppsala mellan åren 1972 och 1994. Gruppen bestod av 693 män och 265 kvinnor.  Olika typer av hjärtsjukdomar, som kranskärlssjukdom, myokardit och kardiomyopati, stod för nästan hälften av alla dödsfall, eller 47 procent. Infektioner, lungsjukdomar och epilepsi stod var för sig för 9 procent av dödsfallen.

- Vi blev lite förvånade över att så pass många dog av epilepsi, det borde gå att undvika. Dödsorsaken är ofta syrebrist under själva anfallet, säger Ingemar Thiblin.

Yngre män dör i betydligt större utsträckning av kranskärlssjukdom än kvinnor, som oftare avlider av myokardit.

- Det visar att hjärtsjukdomarna kommer tidigare hos männen, vilket bekräftar tidigare resultat, säger Ingemar Thiblin.

Av dem som dör under fysisk aktivitet dog hela 84 procent av en hjärtåkomma. Den relativa risken för kranskärlssjukdom som dödsorsak under fysisk aktivitet var 2,4 jämfört med andra dödsorsaker under fysisk aktivitet.

- Hjärtsjukdom var alltså den vanligaste men totalt sett inte den dominerande orsaken till hastig naturlig död hos en relativt ung population. Det finns också en betydande skillnad mellan könen, där andra sjukdomar än hjärt-kärlsjukdom är betydligt vanligare hos kvinnorna, säger Ingemar Thiblin.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev