Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

torsdag22.04.2021

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Nyheter

Sjukvården går mot ökad öppenhet

Publicerad: 9 september 2003, 11:58

Att kärlkirurgerna nu väljer att göra en del av sina operationsresultat offentliga är bara början på en ökad öppenhet av sjukvårdens resultat. Ett nytt projekt arbetar med att möjliggöra jämförelser av vårdkvalitet och resultat både internt inom vården och för allmänheten.


För många läkare är kärlkirurgernas beslut att offentliggöra delar av det kärlkirurgiska registret, som avslöjades och diskuterades vid årets Kirurgvecka, dramatiskt.   Men de gamla kvalitetsregistren kan snart vara helt överspelade. Istället ska både myndigheter, sjukvårdens chefer och allmänheten kunna hämta information om sjukvården via nya avidentifierade kvalitetsregister. Dessa ska byggas på data somsystematiskt hämtas direkt ur patientjournalerna.   Det här berättar kirurgen Boel Engarås, tidigare verksamhetschef och före detta facklig sekreterare inom Svensk kirurgisk förening. Tillsammans med Stig Almquist, tidigare sjukhusdirektör, leder hon InfoVU-projektet som är en del av Nationella handlingsplanen för utveckling av hälso- och sjukvården. Målet för projektet är att förbättra information och verksamhetsuppföljning inom hälso- och sjukvården samt omsorgen.  Socialstyrelsen ansvarar för uppdraget som sker i samverkan med  Landstingsförbundet och Kommunförbundet. Boel Engarås betonar att kvalitet i framtiden kommer att bli den enskilt viktigaste styrfaktorn i sjukvården.  - De kliniker och sjukhus som har bra resultat och håller hög kvalitet kommer att locka till sig patienter och också bli förebilder för andra kliniker genom att det blir möjligt att göra jämförelser av vården.   Måste bli mer ändamålsenliga  Patientjournalerna utgör basen i det nya informationssystemet i sjukvården. Med utgångspunkt från dem ska det bli möjligt att sammanställa och jämföra vårdresultat. Men först måste de bli mer ändamålsenliga än i dag. Det är ett av de stora jobben för projektgruppen. En annan viktig del i arbetet är att se över regelverket så att information kan föras vidare utan att patientens integritet äventyras.  Boel Engarås betonar att det är viktigt att begränsa de uppgifter som ska registreras enbart till det som verkligen känns viktigt, samtidigt som det krävs mer kunskap om vårdens resultat av delvis annat slag än vi har idag.  - Idag upprepas samma uppgifter flera gånger om i patientjournalerna av både läkare och sjuksköterskor, samtidigt som andra uppgifter saknas helt.  Onödigt dubbelarbete undviks  Hon betonar att det är viktigt att fastställa vem som ska registrera vad för att det inte ska ske en massa onödigt dubbelarbete. Hon anser också att det är en svaghet att de registreringar som görs idag i kvalitetsregistren sällan innehåller mätningar av patientens uppfattning om den givna vården och av den nytta patienten har haft av vården.  Målet är att en första del av InfoVU-projektet ska vara färdigt under nästa år.   - Vi kommer att presentera distinkta modeller under 2004 som utgår från pilotprojekt som snart påbörjas i flera olika kommuner och landsting, säger Boel Engarås.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev