Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Sjukvårdens forsknings- och innovationsdag 2011

Publicerad: 23 februari 2011, 10:26


Onsdagen den 26 januari 2011

Dagens Medicin, Vetenskapsrådet och Vinnova bjuder in till Sjukvårdens forsknings- och innovationsdag 2011. Syftet med dagen är att skapa en mötesplats för diskussion om hur vi utvecklar och stimulerar klimatet för innovationer och klinisk forskning i svensk sjukvård.

■ Hur identifierar vi och tar tillvara talangerna inom den medicinska forskningen?
   ■ Hur skapar vi klinisk nytta av innovationer?
   ■ Vad händer med de idéer och förslag som har presenterats för regeringen för att stärka Sveriges konkurrenskraft inom den kliniska forskningen?
   ■ Hur ser framtidens samverkan ut mellan akademi, sjukvård och industri?

Detta seminarium har varit.

Praktisk information:

Datum: Onsdagen den 26 januari 2011 kl 9.30-16.45. Registering från 9.00.
Plats: World Trade Center, Stockholm.
Deltagaravgift: 1 195 kronor + moms för prenumeranter på Dagens Medicin. Ordinarie pris: 1 495 kronor + moms.
Kontakt: Maja Florin, 08-566 241 06 eller e-post

Preliminärt program:

9.00 Registrering med kaffe och smörgås.

9.30 Sverige, Sverige forskarland – det här behöver vi för att utveckla och stimulera klimatet för innovationer och klinisk forskning i svensk sjukvård.
Klinisk forskning och innovationer är starka drivkrafter för den medicinska utvecklingen i sjukvården. De är dessutom avgörande för att stärka Sveriges konkurrenskraft. En panel presenterar sina bästa förslag för att göra Sverige till ett bättre land för utveckling av ”high tech” och ”high practice” inom sjukvården.
Panel: Sören Olofsson, regiondirektör Region Skåne, Jan Andersson, prorektor, Karolinska institutet, Mats Ulfendahl, ämnesråd medicin, Vetenskapsrådet, Johanna Adami, direktör för Hälsa,Vinnova, Marie Ekström, vd Sectra Sverige.

10.20 Nationella kvalitetsregister – en guldgruva för den kliniska forskningen. Men vad gör vi av dem?
Måns Rosén, ansvarig för översynen av de nationella kvalitetsregistren, presenterar sina viktigaste slutsatser om hur de nationella kvalitetsregistren ska utnyttjas till sin fulla potential.
Talare: Måns Rosén, chef för SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering.

10.45 Bensträckare.

11.00 I praktiken 1: Diagnostik som lägger grunden till individualiserad cancerbehandling.
Sara Ek, forskare vid Create Health – ett translationellt strategiskt centrum för cancerforskning vid Lunds universitet, och en av grundarna till Immunovia AB, är dagens första exempel på kliniknära forskning med kommersiell potential. Hennes forskningsgrupp fokuserar på frågeställningar kring diagnostiska, prognostiska och funktionella antigen som är relevanta för patienter drabbade av B cells lymfom. Hon är även en av grundarna av Immunovia AB som kommersialiserar antikroppsbaserade diagnostiska tester för kostnadseffektiv screening av högriskgrupper inom cancer och autoimmuna sjukdomar. Den här typen av tester kommer att vara avgörande för att lägga grunden till individualiserad cancerbehandling.
Talare: Sara Ek, biträdande lektor, Create Health och Immunovia AB.

11.20 Clinical Innovation Fellowships – en gravitiationspunkt för innovationer i vården.
Med inspiration från och i samarbete med Stanford university satsar Karolinska Institutet, KTH, Karolinska universitetssjukhuset och Stockholms läns landsting på ett nytt sätt att försöka skapa starkare kontaktytor mellan vården, forskningen och industrin. Målet är att Clinical Innovation Fellowships ska bli en innovationsmotor för verksamhetsutveckling och medicinteknik i sjukvården.  
Talare: Bertil Guve, föreståndare Centrum för teknik i medicin och hälsa, CTMH, och Johan Ahlqvist, läkare och en av sex "fellows" i programmet.

11.50 Lunch

12.50 Behöver Sverige en innovationspolitik?
Till skillnad från många andra EU-länder saknar Sverige en särskild innovationspolitik för utveckling av svenska forsknings- och kunskapsintensiva företag. En panel diskuterar behovet av aktiva statliga åtgärder för att stimulera utveckling av innovationsföretag, och hur dessa i så fall bör se ut för att göra nytta.
Medverkande: Anders W Jonsson (C), riksdagsledamot, Björn O Nilsson, vd, Kungliga ingenjörsvetenskapsakademin, Göran Lindström, programansvarig, Entreprenörsskolan, Uppsala universitet, Jan Edling, utredare Vinnova, författare till boken Agenda för Sverige.

13.30 Klinisk forskning och patientnytta – så mäter vi resultaten
Den kliniska forskningen fokuserar allt mer på att mäta den faktiska patientnyttan av en behandling. I framtiden väntas det bli ett uttryckligt krav från myndigheter att företag ska kunna visa att behandlingen ger resultat för att kunna få subvention och bli accepterad. Men vad ska man mäta? Och hur ska resultaten tolkas?
Talare: Sofia Ernestam, ansvarig för projektet kvalitetsregister i kliniska prövningar och patientvärde i ersättningssystem inom KUR-projektet (Klinisk Utveckling med Register).

14.00 I praktiken 2: Diagnostik och behandling av preeklampsi.
Stefan Hansson, specialistläkare och docent i gynekologi och obstetrik,  och hans forskarkollegor har utvecklat ett test som på ett tidigt  stadium kan identifiera gravida kvinnor med risk för att utveckla  havandeskapsförgiftning, preeklampsi. Varje år drabbas över 8 miljoner  kvinnor i världen av denna allvarliga graviditetskomplikation. Ett test  som möjliggör att fokusera på riskindividerna skulle vara till stor  nytta för kvinnors hälsa över hela världen. Forskargruppen har nu  startat ett företag för att vidareutveckla diagnostiken och behandlingen  av preeklampsi.
Talare: Stefan Hansson, professor vid avdelningen för obstetrik och gynekologi och specialistläkare på Kvinnokliniken i Lund.

14.20 Kaffe

14.50 Paneldiskussion: Kliniska studier – vill Sverige vara med i konkurrensen?
Läkemedelsindustrin och andra företag inom life science-området väljer i  allt högre utsträckning bort Sverige som land för sina kliniska studier  till förmån för andra länder. Som ett huvudskäl anges att det är svårt  att få tillräckligt många patienter inkluderade i studierna. Ska det  tolkas som ett ointresse från sjukvården att engagera sig i kliniska  prövningar? Hur ska samverkan mellan sjukvården, akademin och industrin  se ut i framtiden?
Medverkande: Nina Rehnqvist, professor, ordförande SBU, tidigare  ordförande i Delegationen för samverkan inom den kliniska forskningen,  Margareta Olsson Birgersson, medicinsk chef Sanofiaventis, Olle  Hillborg, utvecklingschef DS Innovation, Göran Stiernstedt, chef  avdelningen för vård och omsorg, Sveriges Kommuner och Landsting, samt  Eric Giertz, professor i industriell ekonomi, Kungliga tekniska  högskolan i Stockholm.

15.30 Entreprenörskap i life science - faktorerna som avgör om det blir succé eller fiasko.

Jane Walerud kom till Sverige från USA för snart 30 år sedan och skapade sig en förmögenhet som entreprenör i IT-branschen. Nu är hon ”affärsängel” och har engagerat sig i flera mindre teknikföretag, däribland ett par life science-företag. Här ger hon sin syn på vilka faktorer som är viktiga för ett framgångsrikt entreprenörskap.
Talare: Jane Walerud, vd, Teclo Networks.

16.00 Det nödvändiga nätverket – kontakterna som leder ut på marknaden.
Vilka kontaktytor är nödvändiga för att ta sin forskning till marknaden? En av de mest erfarna rådgivarna till nyetablerade life science-företag, Olof Berglund, delar med sig av sina kunskaper om vad som behövs på vägen till marknaden. Finansiering är en viktig del, men långt ifrån det enda.  
Talare: Olof Berglund, business coach, Sting – Stockholm Innovation and Growth.

16.30 I praktiken 3: Vinnarna av Athenapriset 2010.
Årets Athenapris gick till forskarna bakom Raypilot - nästa generations radioterapi. De presenterar tekniken bakom den prisbelönade forskningen, och berättar om vägen från den första hypotesen till färdig produkt och marknadslansering. Frågan är - kom Raypilot till trots eller tack vare svensk sjukvård?
Talare: Bo Lennernäs, docent och överläkare Sahlgrenska universitetssjukhuset/Sahlgrenska och grundare till Microps Medical AB.

16.50 Vårdens innovations- och forskningsdag avslutas.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev