Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Sjukvårdsanställda i Västra Götaland mindre stressade

Publicerad: 25 maj 2009, 08:56

Sjukvårdsanställda i Västra Götaland mindre stressade

Foto: Foto: Photos.com

Den självupplevda stressen bland personalen inom sjukvården i Västra Götalandsregionen minskar. Det visar en enkätundersökning bland de anställda.


För tredje gången har ISM, Institutet för stressmedicin inom Västra Götalandsregionen, genomfört en stor enkätundersökning om stressrelaterad ohälsa. Anställda inom hälso- och sjukvården samt vid Försäkringskassan har fått svara på frågor om hur de själva upplever sitt hälsotillstånd.

2004 gjordes den första undersökningen, 2006 den andra och nu presenteras resultatet från 2008 års enkät. Totalt har 2 233 personer svarat på samtliga tre enkäter. Syftet med studien är att få kunskap om hur man kan minska stressrelaterad ohälsa bland de anställda i Västra Götalandsregionen.

Resultaten från enkäten 2008 visar att de som upplever allvarligare stresstillstånd, AST, minskar. AST innebär självskattat utmattningssyndrom, utbrändhet, depression eller ångest. 2004 uppgav 29 procent att de utvecklat AST, medan siffran efter 2008 års enkät sjunkit till 23 procent. Det är framför allt bland kvinnor som andelen minskat, enligt ett pressmeddelande.

En av de tydligaste riskfaktorerna för att utveckla AST är förändringar på arbetsplatsen som har upplevts som negativa av den anställda. Andra riskfaktorer är om individen har höga krav på sig själv i arbetet, till exempel tempo och arbetsinsats, och samtidigt känner låg kontroll över hur arbetet ska utföras. Även hög ansträngning i kombination med låg belöning sågs öka risken för AST liksom faktorer utanför arbetet som nikotinanvändning eller barn i hemmet.

De som inte angav att de hade AST var många gånger de som upplevt en stor förändring på arbetsplatsen som en förbättring. De ställde rimliga krav på sig själva i arbetet, hade högre kontroll och kände bra socialt stöd på arbetsplatsen. Även fysisk aktivitet utanför arbetet och låg sjukfrånvaro var faktorer som påverkade i positiv riktning.

2010 ska ISM genomföra ännu en enkätundersökning.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev