Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Skadlig livsstil bakom de flesta dödsfallen bland äldre

Publicerad: 30 september 2004, 07:24

Sex av tio dödsfall hos européer i åldern 70-90 år beror på att individerna inte tillämpar en hälsosam livsstil. En hälsosam livsstil innebär att äta medelhavskost, dricka måttliga mängder alkohol, idka fysisk aktivitet och att inte röka. Det visas i en studie utförd i elva europeiska länder och publicerad i Journal of the American Medical Association.


I den industrialiserade världen svarar hjärt-kärlsjukdom och cancer för 75 procent av dödligheten bland personer äldre än 65 år. Eftersom effekten av en persons livsstil ackumuleras under livet är faktorer som kost, tobaks- och alkoholvanor samt fysisk aktivitet särskilt viktiga för äldre.  Kost och andra påverkbara livsstilsfaktorer har samband med total dödlighet liksom dödligheten i hjärt-kärlsjukdom och cancer. Men man vet mindre om hur kombinationer av olika livsstilsfaktorer påverkar dödligheten. Det är bakgrunden till en studie, The Hale Project, där 1507 män och 832 kvinnor från elva europeiska länder ingick. Forskare från bland annat universitetet i Wageningen, Nederländerna, sammanställde studien.  Studiens deltagare, 70-90 år gamla, var synbarligen friska när studien inleddes. De följdes mellan 1988 och 2000. Under uppföljningen avled 935 deltagare, varav 371 på grund av hjärt-kärlsjukdom, 233 av cancer, 145 av andra orsaker och 186 av okänd orsak.  Att äta en medelhavsinspirerad kost innebar en totalt 23 procent lägre risk att dö under studiens gång. En måttlig alkoholkonsumtion gav 22 procent lägre risk, medan fysisk aktivitet minskade risken med 37 procent och avhållsamhet från rökning under åtminstone de 15 senaste åren minskade risken med 35 procent. Riskberäkningarna hade justerats med hänsyn till ålder, kön, längd på utbildning, kroppsmasseindex och andra faktorer.  De personer som hade en hälsosam livsstil i samtliga fyra avseenden hade 65 procent lägre risk att dö under studiens gång. jämfört med dem som hade en hälsosam livsstil i högst ett avseende.  Forskarna sammanfattar att en total avsaknad av sunda livsstilsvanor bidrar till 60 procent den totala dödligheten bland studiens deltagare. Brist på sunda livsstilsvanor svarade för 64 procent av dödsfallen i kranskärlssjukdom och 60 procent av all cancerdöd.

Sten Erik Jensen

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev