Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Skarp kritik mot sänkta löner för tidigare chefer

Publicerad: 24 mars 2003, 13:07

Cheferna i Landstinget Gävleborg kommer i framtiden att få sin lön sänkt med upp till 15 procent om de lämnar sitt chefsuppdrag. Nyordningen har väckt skarp kritik och nu uppmanar den lokala läkarföreningen sina medlemmar att inte skriva under de nya avtalen.


Landstinget Gävleborg har tagit fram en mall som ska reglera avtalen för de tidsbegränsade chefsförordningarna inom hälso- och sjukvården. Enligt mallen ska lönen reduceras med mellan 5 och 15 procent för chefer som övergår till andra tjänster.  - Lönen ska vara kopplad till ansvar och befogenheter. Om man slutar som chef ska man inte heller ha en chefslön, förklarar Lars Olsson, förhandlingschef vid Landstinget Gävleborg.  Enligt Lars Olsson har landstinget haft problem med att olika regler tillämpas på olika håll i landstinget. Inom vissa förvaltningar har cheferna fått behålla sina löner när de har gått vidare till andra arbetsuppgifter. På andra håll har de före detta cheferna däremot fått gå ned i lön.   - Syftet med den nya mallen är att skapa enhetliga regler. Genom att sätta in fasta procentsatser blir det lättare att hantera frågan, säger Lars Olsson.  Om chefsförordnandet har varat i mindre än fyra år ska lönen reduceras med 15 procent. Har den anställda varit chef i mellan fyra och åtta år sänks lönen med 10 procent. Ett chefsuppdrag som har varat längre än åtta år innebär att lönen bara sänks med 5 procent.  Kraftig protest mot ny mall  Samtliga fackliga organisationer har protesterat kraftigt mot den nya mallen. Huvudargumentet är att de fasta procentsatserna innebär en allvarlig inskränkning i den fria förhandlingsrätten.   - Lönen ska sättas lokalt genom individuella förhandlingar. Vi kan inte acceptera att arbetsgivaren detaljstyr på det här stelbenta sättet, säger Ingvar Nordberg, ordförande i Gästrike-Hälsinge läkarförening.  Både Läkarförbundet och Vårdförbundet anser att en lönesänkning kan vara rimlig när medlemmarna överger ett chefsuppdrag. Däremot befarar man att ett system med fastslagna procentsatser kan slå väldigt fel. I dag finns inga enhetliga påslag för chefsposterna inom landstinget.   Men enligt Läkarförbundets lönestatistik låg genomsnittslönen bland verksamhetscheferna i Gävleborg på 56300 kronor i månaden i november 2001. Vid samma tidpunkt tjänade överläkarna i snitt 47000 kronor.  - Risken är att lönereduktionen i vissa fall leder till att före detta chefer får en lägre lön än de kollegor som aldrig varit chefer. I värsta fall får de en lön som är lägre än den de hade när de gick in i chefskapet, säger Ingvar Nordberg.   Ann-Margret Knapp (s), landstingsråd i Gävleborg, försvarar dock modellen.  - Alla partier är rörande överens om att den som kliver av jobbet som chef också ska förlora en del av den ersättning man haft som chef, säger Ann-Margret Knapp.  Hon tillägger att den som byter jobb självklart har rätt till en ny löneförhandling och att arbetsgivaren vid denna kan ta hänsyn till eventuella kunskaper som den anställda har förvärvat i egenskap av chef.  - Men nu vill vi få ordning i leden. Att vissa chefer fått behålla sin lön har skapat irritation ute bland medarbetarna, säger hon.   Både Läkarförbundet och Vårdförbundet avråder sina medlemmar från att skriva på avtal som an-ger lönereduktionen i fasta procentsatser. Man pekar även på att intresset för chefstjänsterna riskerar att minska.  - Det är oerhört tufft att vara chef i dag. Våra medlemmar upplever hotet om sänkta löner som kränkande och det lär inte underlätta rekryteringen av chefer i framtiden, säger Petra Lindstedt, ordförande i Vårdförbundet i Gävleborg.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev