Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Skarp kritik mot tvångsåtgärder på bup-klinik

Publicerad: 20 februari 2014, 10:17

Efter skarp kritik från Ivo av behandlingen av barn på bup-kliniken i Stockholm, avgår två chefer och en ny ledning tillsätts. Bland annat kritiseras rättssäkerheten på kliniken.


Dagens Medicin har tidigare berättat om en anonym anmälan till Inspektionen för vård och omsorg som berättade om bland annat isolering av tvångsvårdade barn som inte rapporterades. Anmälan ledde till att Ivo inledde en granskning som nu är klar.

Ivo valde att göra en inspektion på bup-kliniken och granska vården av de 17 patienter som var inlagda vid tillfället. Många av barnen, vid det här tillfället tonåringar mellan 13 och 17 år, hade blivit föremål för tvångsåtgärder under vårdtiden, visade journalerna. Ivo riktar särskilt skarp kritik mot ett förfarande där patienterna vårdas i en avskild lägenhet utan kontakt med de övriga patienterna, en lägenhet som personalen också har kunnat låsa. Verksamhetschefen och de intervjuade har uppgett att en sådan placering inte behöver ses som avskiljning.

Ivo:s uppfattning är att förfarandet är en avskiljning i lagens mening, en tvångsåtgärd som det måste finnas ett formellt beslut på och som måste rapporteras vidare. Någon ”frivillig avskiljning” existerar inte, enligt Ivo. Genom att inte fatta formella beslut har bup-kliniken också hoppat över vårdgivarens underrättelseskyldighet om beslut om avskiljning. Ansvarig tillsynsmyndighet ska informeras, detta för att skydda patientens rättssäkerhet och för att klinikens beslut ska kunna ses över, skriver Ivo i sitt beslut.

Ivo har inte hittat några brister i den medicinska behandlingen av barnen. Vid journalgranskningen framkom dock en hel del brister, med bedömningar som saknades liksom resonemang kring de åtgärder som vidtagits.

Ivo kräver därför bättring av journalföringen, uppstramning av handläggningen av tvångsåtgärder samt att klinikens processer och rutiner ska göras kända för all personal.

Den skarpa kritiken mot klinikens bristande rättsäkerhet har lett till att chefen för bup och chefen för den aktuella bup-kliniken har valt att lämna sina jobb.

Ny divisionschef för bup är Paula Liljeberg, psykiater och legitimerad psykoterapeut och tidigare chef för Maria ungdom.

– Ivo har krävt att bristerna ska vara åtgärdade senast den 10 mars och det avser vi att följa, säger Sten Jacobson, chefläkare som hållit i Stockholms läns sjukvårdsområdes interna granskning, i ett pressmeddelande.

– Vi har patientsäkerheten som ledstjärna och har tagit väldigt allvarligt på den kritik som Ivo riktat mot bup, säger han vidare.

Relaterat material

Anställda slår larm om inspärrade barn

Förbund förskräckt över bälteslagda barn

CHARLOTTA KJELLBERG

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev