Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Skevt urval till studier gav förvanskat resultat

Publicerad: 19 augusti 2002, 11:56

Randomiserade studier speglar inte verkligheten - långt därifrån. Det visar en registerstudie av patienter som deltog respektive inte deltog i en trombolysstudie. Efter ett år var dödligheten nästan dubbelt så stor bland dem som inte deltog i studien. Detta trots att patienterna fått samma behandling.


Svenska hjärtpatienter som deltog i den internationella Assent 2-studien, som jämförde två trombolysläkemedel, hade nästan dubbelt så stor chans att vara vid liv efter ett år som patienter som inte deltog i studien. Detta trots att patienterna fått samma behandling inom samma tid efter de första symtomen och om man tar hänsyn till kända riskfaktorer.  - Det här visar att verkligheten ser annorlunda ut än i studier. Därför är det viktigt när man i framtiden ska pröva nya behandlingsstrategier att även utvärdera i ett bredare perspektiv än i randomiserade studier, säger Erik Björklund, kardiolog vid Akademiska sjukhuset i Uppsala, som ligger bakom studien.  Fick samma behandling  Den internationella Assent 2-studien inkluderade totalt 17000 hjärtpatienter och jämförde de båda trombolysläkemedlen Actilyse (alteplas) och Metalys (tenekteplas). Slutsatsen blev att det inte finns någon skillnad mellan de båda preparaten avseende överlevnad efter en akut hjärtinfarkt eller ST-höjningsinfarkt, en kraftig höjning av ST-segmentet på EKG.  Under åren 1997 och 1998 bidrog Sverige med 1000 patienter till den internationella studien. Under samma period fick ytterligare 3000 svenska patienter, som inte kom med i studien, trombolysbehandling med alteplas eller streptokinas.  Av dessa hade drygt 700 patienter fått samma behandling - trombolys med alteplas inom sex timmar från symtomdebuten - som de 750 patienter från Assent-studien som det fanns information om i Riks-hia, det nationella registret för hjärtintensivvård. Ett år efter behandlingen hade 12,8 procent av de 700 patienter som inte deltog i Assent-studien dött, jämfört med 9procent för dem som var med i studien.  Medtagna patienter väljs bort  När Erik Björklund och hans kollegor korrigerade för kända riskfaktorer - som ålder, kön, diabetes, tidigare hjärtinfarkt, tiden till behandling, tidigare medicinering, hjärtsvikt och revaskularisering - blev skillnaden ännu större.  - Då fick vi ett odds-ratio på knappt 2 för dem som inte var med i studien. Det vill säga att dessa patienter nästan löpte en dubbelt så stor risk att dö inom ett år, jämfört med studiedeltagarna. Detta trots att de hade fått samma behandling efter lika lång tid och var matchade för riskfaktorer, säger Erik Björklund.  Han tror inte att den stora skillnaden mellan de båda grupperna i första hand beror på hur patienterna behandlas utan snarare på hur läkaren väljer vilka som ska delta respektive inte delta i en studie.  - Man kan tänka sig att det är mindre sannolikt att en patient som är svårt medtagen och har svårt att läsa igenom studieinformationen tas med i en klinisk studie. Samtidigt har denna patient sämre chanser att överleva, säger Erik Björklund.  Studien kommer att presenteras på den europeiska hjärtläkarkongressen ESC i Berlin i september.  FOTNOT: I randomiserade studier lottas patienter till att få olika behandlingar.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev