Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

SKL kritiserar handelsmarginal

Publicerad: 27 maj 2009, 13:13

Nu har remisstiden på TLV:s föreskrifter om en ny handelsmarginal och generikautbyte gått ut. SKL tycker att höjningen av apotekens handelsmarginal belastar fel läkemedel. Grossisten och blivande apotekskedjan Kronans Droghandel varnar för en omfattande "returcirkus".


Föreskrifterna, vars remisstid nu gått ut, reglerar det förslag till ny handelsmarginal som Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, presenterade för regeringen den 1 april i år, se artikel länkad här intill. Dessutom har remisstiden gått ut för verkets föreskrifter om byte till och prissättning av generika.

TLV föreslog en höjning av handelsmarginalen från dagens 16,4 procent av försäljningspriset på receptläkemedel till drygt 18 procent. Förändringen ska finansieras genom ett fast pristillägg på 10 kronor varje gång som ett utbytbart läkemedel hämtas ut på apotek. Tillägget gäller för generika och originalläkemedel där patentet har gått ut.

De flesta, men inte alla, tillfrågade instanser har nu lämnat sina synpunkter på handelsmarginalen.

Till de mer kritiska hör Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, som tycker att "nivåhöjningen av handelsmarginalen är omotiverat stor och belastar fel grupp av läkemedel".

SKL tycker att det är olyckligt att marginalökningen tas ut på läkemedel i generiska utbytesgrupper. Här ingår flitigt använda basläkemedel som landstingen vill styra förskrivning till. När prisnivån för dessa basläkemedel närmar sig den för dyrare originalpreparat, blir tröskeln lägre för att använda de dyrare läkemedlen, skriver SKL.

Marginalhöjningen innebär därför ett minskat incitament att välja billiga generika, varnar SKL. Förslaget innebär också att stora patientgrupper kommer att notera en påtaglig prisökning för sina vanligaste preparat, enligt organisationen.

Av de större möjliga nya apoteksaktörerna har Kronans Droghandel och Tamro svarat på remisserna. De efterlyser bland annat förändringar respektive klargöranden från TLV i frågan om läkemedelsreturer.

KD varnar för att apoteken med de föreslagna reglerna kommer att behöva lägga stora resurser på att etablera returavtal med leverantörer. Reglerna "kommer att leda till en returcirkus som egentligen alla parter vill undvika”, skriver KD. Detta eftersom apoteken kommer att förlora mycket på att sälja utbytbara läkemedel som inte längre är de billigaste.

Därför vill KD minska det "prisstraff" som apoteken åläggs om man säljer ett utbytbart läkemedel som inte längre är det billigaste. I TLV:s förslag innebär det en stor relativ förlust för apoteken att sälja ett sådant läkemedel, men KD vill att denna extra kostnad i stället sätts till 10 procent av utförsäljningspriset.

Även läkemedelsindustrins branschorgan Lif varnar för att returhanteringen kan komma att bli oönskat omfattande med TLV:s förslag.

Fackförbunden på farmaciområdet har diametralt olika syn på TLV:s arbete. Sveriges farmacevtförbund, SFF, tillstyrker TLV:s förslag om handelsmarginal helt och hållet. Farmaciförbundet, FF, är däremot mycket kritiskt, och skriver bland annat att det föreslagna systemet för handelsmarginal och generikabyte är "krångligt och innebär bristande transparens för såväl konsument, riksdagen som landets skattebetalare”.

Flera tunga remissinstanser har inga eller få synpunkter på föreskrifterna om handelsmarginalen. Till dessa hör förutom SFF även Socialstyrelsen och Läkemedelsverket.

Fast pristillägg för generika ger utrymme för höjd marginal

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev