Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

SKL vill ha rymningssäkra anstalter för psykpatienter

Publicerad: 21 november 2007, 07:22

Sveriges tio farligaste patienter dömda till rättspsykiatrisk vård ska placeras på tre extremt rymningssäkra specialenheter. Planerna kommer från Sveriges Kommuner och Landsting.


– Du ska inte kunna komma med helikopter och släppa en bomb, dessa platser ska vara säkra mot alla fritagningsförsök. Och det kräver ju väldigt mycket mer av byggnaderna än vid annan rättspsykiatrisk vård, säger Ing-Marie Wieselgren, handläggare för psykiatrifrågor på Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Styrelsen för SKL har antaget ett positionspapper om rättspsykiatrin. Ett positionspapper är ett policy­dokument, där SKL lägger fram sina samlade ståndpunkter i en aktuell fråga, för att kunna använda i den politiska debatten.

I positionspappret Psykiskt störda lagöverträdare slår SKL:s styrelse fast att landstingen och kommunerna inte bara kan invänta att staten beslutar om vilken lagstiftning som ska gälla för rättspsykiatrin och vilket finansieringsansvar staten ska ta. Landsting och kommuner måste börja samarbeta nationellt redan nu.

– Vi vill ha en bättre samordning mellan landstingen av den rättspsykiatriska vården, så att inte var och en sitter på sin kammare och försöker lösa problemen.

Ett av de mer spektakulära för­slagen gäller att landstingen nationellt bör samordna planering av vissa högsäkerhetsplatser i landet.

SKL konstaterar att det finns ytterst få personer dömda till rättspsykiatrisk vård – uppemot ett tiotal – där det finns risk för fritagning, eller risk för att någon utifrån ska komma in för att skada patienten.

För dessa patienter krävs platser med extremt hög säkerhet. SKL föreslår att dessa patienter placeras på tre enheter spridda över landet.

– Om vi har flera personer från samma liga vill vi kunna sprida ut dem på olika platser. Och för att förvilla behöver man, precis som i kriminalvården, ibland flytta runt dessa patienter mellan olika enheter, säger Ing-Marie Wieselgren.

Vill att tre landsting utses
I dag har varje landsting ansvar för placering av personer i landstinget som döms till rättspsykiatrisk vård. SKL vill nu att landstingsdirektörerna gemensamt ska utse tre landsting som får ansvaret för att skaffa fram sådana särskilda säkerhetsplatser som behövs för högriskpatienterna.

Flera sjukvårdshuvudmän bygger nu eller planerar att bygga nya rättspsykiatriska mottagningar.

– Eftersom många bygger nytt är det bra att fundera över de samordnade behoven, när det gäller speciallösningar, säger Ing-Marie Wieselgren.

Planerar mer samordning
SKL planerar också annan samordning mellan landstingen av rättspsykiatrin:

- Särskilda kvinnoenheter, eftersom bara en av tio patienter som är dömd till rättspsykiatrisk vård är kvinna.

- Högspecialiserade enheter, med specialutbildad personal som kan ta hand om patienter med särskilda svårigheter. Till exempel patienter med svår autism och mycket aggressivitet, vilka inte mår bra av att blandas med andra patienter.

- Mindre, hemlika långtidsenheter, där öppenvård kan kombineras med tvångsvård för mycket svårt sjuka personer som måste vårdas i decennier.

– Det är inte rimligt att de som tvingas till vård väldigt länge ska behöva blandas med dem som kommer in mer akut. Genom att ge detta fåtal patienter en mer hemlik miljö kan de få en högre livskvalitet, säger Ing-Marie Wieselgren.

Psykiskt sjuka brottslingar ska vårdas

Om en person lider av en ”allvarlig psykisk störning” vid ett brott kan han eller hon inte dömas till fängelse utan ska överlämnas till vård.
Vid den senaste inventeringen 2005 fanns det cirka 1 400 personer som vårdades enligt lagen om rättspsykiatrisk vård. Många av patienterna har flera samtidiga psykiska sjukdomar eller störningar, missbruk och en svår social situation.
Medelvårdtiden är 4,5 år. Vårdtiderna varierar mellan något halvår och 40 år.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev

Se fler branschtitlar från Bonnier News