Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

SKL vill snabba på nya regler för utländska läkare

Publicerad: 21 maj 2008, 07:49

Redan nästa år behövs nya regler som ger läkare från tredje land möjlighet att snabbare få svensk läkar­legitimation. Det anser Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Karolinska institutet vill dock vänta ytterligare något år.


I november 2007 presenterades ett förslag om hur personer med hälso- och sjukvårdsutbildning från länder utanför EU ska få svensk legitimation fortare.

Utbildningsdepartementet har nu fått in reaktioner på förslaget. Flera remissinstanser understryker vikten av att snabbt, och mer samordnat, ta tillvara den kunskap som hälso- och sjukvårdspersonal från tredje land för med sig till Sverige.

Förslaget innebär bland annat att högskolan får en aktivare roll i utbildningsprocessen och att Karolinska institutet samt universiteten i Umeå, Göteborg och Lund får i uppdrag att anordna de kompletterande utbildningarna för läkare, sjuksköterskor och annan legitimerad sjukvårdspersonal.

Alla ska genomgå introduktion i svensk hälso- och sjukvård, språk­utbildning med inriktning på sjukvårdssvenska samt utbildning i svenska författningar, se även Dagens Medicin nr 50/07. För bland andra läkare kan praktisk tjänstgöring tillkomma utöver högskolestudierna.

KI avråder från snabb start

SKL skriver i sitt remissvar att organisationen anser att lärosätena senast i januari 2009 ska kunna starta de nya utbildningarna. Förslagen om nya regler för utbildning av sjukvårdspersonal från tredje land har varit föremål för utredning sedan 2003 och SKL anser därför att det inte finns utrymme för fler fördröjningar.

Karolinska institutet, KI, å sin sida, anser att utbildningarna kan starta tidigast vårterminen 2010, under förutsättning att alla nödvändiga beslut fattas i höst. KI ser det inte som praktiskt möjligt att starta utbildningen med mindre än ett års förberedelsetid, från det att uppdraget ges.

Fack vill ha fokus på språket

Läkarförbundet hoppas att de medicinska fakulteternas ökade ansvar för utbildningarna av utländska läkare ska ge förbättrade kunskaper i språk och större möjligheter att komplettera medicinsk kunskap. Fackförbundet påpekar att bristande språkkunskaper orsakar problem i sjukvården och att det behövs en strukturerad modell för språktest och utbildning. Denna bör, enligt Läkarförbundet, vara inriktad på sjukvårdssvenska.

Även Socialstyrelsen påpekar behovet av förbättrad språkutbildning.

Frågan om utbildning av sjukvårdspersonal från tredje land bereds nu på utbildningsdepartementet. Någon agenda för ärendet finns ännu inte.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev